Функции на медиите


Категория на документа: Други


Още в началото на XX в. започват да се водят оживени дискусии за комерсиализирането на пресата. Тогава социологът Макс Вебер отделя специално внимание на връзките между икономиката и печата. Основният проблем за вестникарското предприятие, което той разглежда - по същество капиталистическо, частно и търговско, е работата за двата подпазара. През 1910 година Вебер разглежда три основни въпроса - какво отражение има стремежът към печалба на предприятието върху пресата, води ли растящата нужда от капитал до концентриране и оттук - до монополизиране на вестникарското дело.

Днес тези въпроси са актуални повече от всякога, защото рисковете от концентрацията на капитал са свързани с плурализма на информация и нейната обективност. Медиите с господстващо положение на световния пазар могат лесно да защитават своите корпоративни интереси, като формират обществено мнение или лобират активно за решения в тяхна полза. Те лесно могат да превърнат натрупаната пазарна мощ в медийна мощ, правейки такъв подбор на програмата си, че да я превърнат в добра опаковка на рекламни съобщения. Аудиторията, която не е достатъчно защитена от подобни влияния, не е критична, или просто не е достатъчно информирана за крупните интереси, които стоят зад медиите, е уязвима. Информацията, която достига до нея е плод на един монополистичен пазар, който поставя бариери, непозволяващи на нови "играчи" да се включат директно в производството и разпространението на медийни продукти. Това лишава аудиторията от разнообразна информация, която ѝ се полага като основно човешко право. Създаването на едно динамично общество е преди всичко резултат от наличието на реална демокрация, която от своя страна включва икономически и политически свободни медии.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Функции на медиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.