Генератор на случайни числа (зарове за табла)


Категория на документа: Други
Факултет по Електронна техника и Технологии
Специалност: Електроника

Курсова задача
по
цифрова схемотехника

Тема: Генератор на случайни числа(зарове за табла)

Анастас Петров Манолевски
Ф.№: 101208118
Курс: III
Семестър: I

Обяснителна записка

1. Блокова схема

Тактовият генератор(Блок 1), подава тактов импулс на брояча(Блок 2). Той от своя страна се задейства от запускащия блок(Блок 5). След брояча следва дешифратор(Блок 3), който преобразува двоичния код в десетичен и го подава на индикатора(Блок 4). Блокове 6, 7, 8 и 9 са еднакви с по - горе описаните. Различава се единствено честотата на тактовия генератор(Блок 6). Това е с цел да се избегне неслучайно съвпадане на числата показвани от индикаторите.
2. Принципна схема

Виж Приложение 1.
2.1. Избор на ИС
No
Обозначение
Функция
1
LM556CM
Двоен мултивибратор
2
SN74161N
Синхронен 4 битов брояч
3
SN7400N
Четири двувходови елемента NAND
4
SN7442N
Преобразувател на двоично - десетичен код в десетичен
5
SN7404N
Шест инвертора

2.2. Вътрешна структура, Изводи, корпус, електрическа спецификация и импулсни параметри
LM556CM

Мултивибраторът LM556CM е много стабилен контролер, способен да генерира точни времеви интервали или осцилации. LM566 е двоен LM 555. Времената се задават от външни резистор и кондензатор. Двата таймера работят независимо един от друг, като споделят единствено захранването и масата.
Електрическа спецификация:

VCC = 5VСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Генератор на случайни числа (зарове за табла) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.