Генериране и спектрален анализ на сигнали в средата на MATLAB


Категория на документа: Други


Технически университет - Варна

Факултет по Електроника

КУРСОВА РАБОТА

Дисциплина : Сигнали и системи
Тема : Генериране и спектрален анализ на сигнали в средата на Matlab

Изготвил: Илияна Илиева

Фак. № 51251103

I-ви курс

Спец. КТТ

Проверил: .....................

/доц.Н.Костов/

Съдържание:

I. Основни сведения за сигналите

II. Класификация на сигналите
1. Непрекъснати, дискретни и цифрови сигнали
2. Случайни и детерминирани сигнали
3. Периодични, четни и нечетни сигнали
4. Експоненциални и косинусоидни сигнали
5. Изпитателни сигнали
* Децибел
* Ред на Фурие

III. Спектрален анализ

IV. Кратко вуведение в Matlab

V. Графики на Matlab

VI. Пример

I. Основни сведения за сигналите

Сигналите описват физични явлвния с най-различна природа. В този смисъл сигналът представлява обективен процес протичащ във времвто. За описанието на сигналите в комуникационните системи се използват различни форми на тяхното аналитично изразяване във вид на формули, графики и други. В теорията на информацията сигналът е физичен процес, чиито параметри се изменят във времевата или честотна област и се използва за пренос на информация.

Най-общо казано сигнал е всяка физическа величина, промяната на която носи определена информация. Представят се математически като функции на една или повече променливи, като най-често се задават във времево развитие.

Например: Неравностите на автомобилния път могат да се представят като едномерен сигнал във функция от разстоянието, едно телевизионно изображение може да се разглежда като тримерен сигнал с една независима променлива време и две (пространствени) независими променливи разстояние.

II. Класификация на сигналитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Генериране и спектрален анализ на сигнали в средата на MATLAB 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.