Геоекологично състояние, прогнози и перспективи за развитие на община Лъки


Категория на документа: Други


min влажност
19 % август
ср. год. влажност
76 %
ср. год. влажност
76 %
ср. год. скорост на вятъра
1,3 м/сек
преобладаващи ветрове
западни, южни


Засега най-голяма посещаемост има манастирският комплекс "Света Троица - Кръстова гора".

Той е основен притегателен център за поклоннически туризъм. Освен старият параклис "Света Троица" е изградена църквата "Успение на Пресвета Богородица" с 14 параклиса, от двете страни на пътя към Светия кръст, наименувани на Светите апостоли.

Изграден, но все още незавършен е манастирът с монашеско крило, стаи за миряни с по 2 и 3 легла за около 70 души. Почти завършена е канаския с два църковни манастира, чайна за посетителите, която ще предлага чай, кафе и закуски за гостите на първия етаж и 10 стаи за обслужващия персонал на втория етаж. Проектира се още една църква с избрано вече име "Кръст Господен", в средата на манастирския комплекс. Осигурени са средства за околовръстен път зад Светия кръст, с ширина 7 метра, който ще се използва за паркинг и ще улесни предвижването на посетителите.

Пътят до комплекса е асфалтиран и обозначен с табели, но е еднопосочен, с което се забавя движението, особено в празничните дни. Необходимо е доизграждане и разширяване, което да направи пътуването по трудния терен по-безопасно.

Средната посещаемост на комплекса е 5-6 хил. туристи седмично. Сред закупуването на разчистваща пътя техника, за която са осигурени средства, ще бъде възможно посещението и през зимата.

Утвърдена посещаемост има и ловна резиденция "Кормисош", която е собственост на Държавна дивечовъдна станция "Кормисош".средногодишната посещаемост е около 20 групи от по 3 до 7 души, основно чужденци, в рамките на ловния и риболовен сезон.

Изградена е и се поддържа битова база за временното пребиваване на туристите.

Целта на създаването и развитието на ловното стопанство е защита на редките животински видове и тяхното размножаване. Полагат се специални грижи за гората и дивеча. Животинският свят е твърде разнообразен - свине, мечки, зайци, сърни, елени, диви кози, муфлони, якове и други редки видове.

По-голямата част от развъдното стопанство е н територията на "Кормисош".

За подобряване състоянието на горите се създадоха и по-благоприятни екологични условия за развитието на едрия дивеч. Част от територията на Държавно лесничейство Лъки е заета с дейността си от ДДС "Кормисош" или върху площ от 1 720,4 ха. Това представлява общо 74,8 % от общата за стопанството площ. В ловно-стопанско отношение районът на Лъки се разпределя по ползване на три категории: ДДС "Кормисош", ловен район на Държавното лесничейство (едродивечов) и ловен район на БЛРС ловно-стопански район, предоставен за стопанисване и ползване към ДЛ Лъки.

Това обхваща една малка част от Източнородопския масив на площ от около 1 316,7 ха, от която 1 075,2 ха са горски фонд и 241,5 ха са незалесени земи от селскостопанския фонд.

Главните представители на животинския свят са: мечки (срещат се предимно единични екземпляри), периодически през района преминават сърни, елени, дивата свиня и характерни за целия район зайци и лисици.

Птиците, които често се срещат тук са глухарят, който е много интересен ловен обект.

Тази птица е голяма колкото пуяк. Мъжкият има тъмно оперение, а женската е по-дребна - с размерите на кокошка. Тя има ръждивокафяво оперение, изпъстрено с по-светли ивици и петна. Размножителният период започва в края на март. Тогава мъжките пеят любовните си песни - токуват.

Лещарката е с тенденция за увеличаване на нейния брой; планинският кеклик - с тенденция за пълно изчезване; гълъби, кълвачи, пойни птици, както и тяхната структура са определящи за местонахожденията на дивеча. Тук има самостоятелна фуражна база от ниви и ливади, но не е добре поддържана. Постоянни са 12 броя хранилки тип "Ясли", които редовно се зареждат с концентриран фураж, редовно се поддържат и голям брой хранилки за нуждите на дивеча в гората. За зимното подхранване на горските обитатели са изразходвани по 2 тона месо, 3 тона зърнен фураж, 2 тона фураж (картофи) и др.

Освен Ловен и Риболовен туризъм в ловно стопанство "Кормисош", за българските и чуждестранни туристи се предлагат и услуги като езда по кози пътеки, пешеходен преход по утвърден маршрут до местностите Аква тепе, Хамбар дере, Хайдушки поляни и др.

Изглед от Държавна дивечовъдна станция "Кормисош"

В най-високото населено място на Балканския полуостров, село Манастир има учредено туристическо дружество "Красива гора", което стопанисва туристическата спалня. Проектира се изграждането на ски-влек.

Църквата "Св. Ап. Петър и Павел"в с. Манастир

В селото живеят около 250 жители. Според преданието Манастир е основано върху развалините на старо селище, близо до срутен манастир, оттам идва и името му. Основателите са преселници от близкото село Давидково, чиито домове след Освобождението се оказали отново в границите на Османската Империя. В желанието си да избягат от тежестта на робството, те преминали билото по което минавала границата с Турция. Така се озовали на родна земя и изградили селото.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Геоекологично състояние, прогнози и перспективи за развитие на община Лъки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.