Географски информационни системи - примери за приложение


Категория на документа: Други


 НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛТЕТ ЗА БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ

Курсова работа

по

Е-Бизнес

Тема:''Географски информационни системи-примери за приложение".
Изготвил:Ивета Валериева Александрова F57261
1.Определение за ГИС

Географски информационни системи,накратко наречени (ГИС) са информационни системи,който са съвкупност от:
- софтуер
- хардуер
- данни
- процедури
- обучени кадри
които служат за да се създават, да се манипулират, да се съхраняват, да се анализират и да се визуализират пространствено определени данни.

2.Географските информационни системи се разглеждат в 3 аспекта:

- База от данни - базира се на структурирана база данни, която представя поведението и взаимовръзките на обектите в реалния свят.

- Карти - данните могат да бъдат визуализирани под формата на карти. Те описват местоположението на обектите и пространствените взаимовръзки между тях.

- Модели - възможност за моделиране на заобикалящия ни свят. Възможностите ,който дават за анализ и моделиране на комплексна информация са ценни при изследване:
- развитие на процеси и явления
- анализ на рискове
- разпознаване на благоприятните възможности и заплахите около нас.

Гис позволява да гледаме, да разбираме, да анализираме и да управляваме нашия бизнес,както и заобикалящата ни среда и света като цяло.
Той е ИТ инструмент, който ни дава възможности за:
-Визуализация местоположението на обекти и закономерности
-Картографиране на количества
-Картографиране на плътност
-Анализ на дадена площ и заобикалящaта я среда
-Визуализация и анализ на промени

3.ГИС източници на информация:

-Показанията от GPS
-Аналоговите източници
-Сателитните и аерофото изображения

4.Видове данни в ГИС

5.Възможности на ГИС
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Географски информационни системи - примери за приложение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.