Геополитически анализ на Република Македония към началото на 2013г.


Категория на документа: Други


СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ПОЛИТОЛОГИЯ

КУРСОВА РАБОТА

на тема:
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ КЪМ НАЧАЛОТО НА 2013Г.

по учебната дисциплина "ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ"

Студент: Преподавател:
Даниела Кирилова, В. Рачев
факултетен № 51243,

трети курс, специалност политология

София
2013
Съдържание

1. Въведение..................................................................................3
2. Изложение.................................................................................4
3. Заключение................................................................................8
4. Използвана литетатура.............................................................9

Въведение

Република Македония обявява своята независимост от Югославия през 1991г. Намира се в Югоизточна Европа, по специално в Централната част на Балканския полуостров. Площта й е 25 713км2. Няма излаз на море, но има 16 планини и множество езера. Страната има преходноземноморски климат. Както споменахме, голяма част от територията й е заета от планини, съответно голяма част от почвата не е подходяща за традиционните земеделски култури. Македония граничи с България, Гърция, Албания, Сърбия и Косово.

Нейното разположение, съседи, климат, почва и пр. Фактори са определящи за геополитическия анализ на страната.

Още тук трябва да се спомене, че именно поради териториалното си местоположение всички нейни държави-съседки имат някакви претенции към част от територията или културата, или езика, или всички тези претенции наведнъж.

Населението й е смесено, според Уикипедия1 64.2% се самоопределят като македонци, 25.2% като албанци, 3.9% като турци, 2.7% цигани, 4%- други, а за процента на българите е трудно да се определи без допълнително проучване, тъй като много от тях подават молба за българско гражданство, заради членството на България в ЕС.

Геополитически анализ на Република Македония е изключително сложен, заради множеството фактори - държавни и извън държавни, които оказват влияние на развитието на страната.

Изложение

Република Македония съставлява северозападната част на историческата област Македония2. Но историческата област не означава, че това е тоталното поле на македонската нация. Проблемът с определянето на полетата в страната и най-вече на разпознаването на ендемичното поле, идва от факта, че това е млада държава, легитимността и историческите корени, на която са оспорвани от съседите й. Но все пак светът вече приема съдеществуването на македонска нация. Процесът се е развил, най- малкото може да се види от самоопределянето на населението. Още тук трябва да се постави основният проблем в определянето - претенциите на албанците и тяхната идея за Велика Албания, според която по-голямата част от Македония ще премине към тяхно владение. Друг е въпросът, че към настоящия момент по-голямата част от македонците не желаят това разделение 3

Карта 1: Велика Албания

В този смисъл къде да търсим ендемичното поле? Днес антрополози предполагат, че македонците са наследници на славяните, но със сигурност не можем да кажем, че ядрото е там, където е властвал Александър Македонски. Все пак той остава елински владетел и претенцията на други народи към него е абсолютно необоснована. За да определя ендемичното ядро, аз ще се обоснова на историята след 1944г., тъй като ако търся македонски корени, такива каквито са разбирани днес, назад в историята ще навляза в дълбоки исторически противоречия, където пръст има не само България.

За да определим еднемичното поле на Македония ще започнем отзад напред - кои части са гранични и кои конфликтни полета. На първо място най-познатото конфликтно поле - именно Западните покрайнини, включително Пиринска Македония. То е конфликтно, защото част от българското население предявява претенции към него - културни, езикови, религиозни, исторически. Но то е конфликтно, защото сърбите също предявяват такава претенция - по-голяма част от тази област днес е част от Сърбия, а Струмишко е част от Македония. Претенциите на Сърбия идват от времето на Югославия. И двете държави имат заявени претенции към тази местност, а голяма част от населението и се определят като българи, така че всички фактори са налице.

Другото конфликтно поле е свързано с албанските претенции - втората държава в този конфликт е самата Македония - тук проблемът не е един - имаме верски противоречия по линия мюсюлманство-християнство, репресии от страна на двете държави и множество спорове, свързани с т.нар Велика Албания. Но не можем да твърдим, че цялата територия, която се иска като част от Велика Албания е конфликтно поле. Тази територия не и гранично поле, защото за да имаме гранично поле, Албания не тряба да има против да се появи трета независими албанска държава, което всъщност не е така. Тук става въпрос за конфликтен район, към когото има предявени претенции - това е Тетовско, Гостиварско и Стружко. Този граничен район има висок процент албанско население и не само, тук е и другата албанска държава - Косово.

Къде са гръцките претенции - проблемът с непризнаването на името на Македония от Гърция е познат и е без решение засега. Докато този проблем не се реши със сигурност пътя на Македония към ЕС е затворен, а именно това може да предизвика различни вътрешни проблеми. Гръцките претенции са към частите от Егейска Македония, които са на територията на Република Македония. Някои крайно националистически български организации също предявяват претенции към тази територия, включително и към част от Гърция, но според мен тези влечения са нереалистични в днешната глобална епоха, където се гледа крайно негативно на такива националистически и революционни течения. От друга страна как биха реагирали българите, ако Гърция отново заговори за Мегали идеята, в нейния начален вид? Всъщност част от македонското население говори гръцки език и може би след проучване ще се окаже, че те нямат против присъединяване към Гърция, но това е само необоснована теория, която се нуждае от социологическа подкрепа. Егейска Македония е третото конфликтно поле.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Геополитически анализ на Република Македония към началото на 2013г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.