Геополитически анализ на Република Македония към началото на 2013г.


Категория на документа: ДругиОстават претенциите на Сърбия. Въпросът е много деликатен, особено когато се обърнем към репресиите извършени от комунистическото правителство на Югославия. Изчезват, биват убити и изтезавани, както македонци, така и българи. Част от населението предявява претенции към Вардарска Македония, тъй като има общо историческо минало ( последния век, а понякога се говори и за по-ранен период) а някои сръбски националисти определят македонския език като производен на сръбския. Културни претенции към тази област обаче има и България, по същите причини, както към другото конфликтно поле. Не на последно място са проблемите с църквата между Македония и Сърбия, които и дават допълнителна претенция.

Така стигаме до определяне на ендемичното ядро, от което изключваме конфликтните полета. Според мен центърът може да бъде определен в триъгълника между Скопие, Прилеп и Щип.

В действителност тук имаме и албанско население, и части от това ядро влизат в картата на Велика Албания, но това не пречи. Голяма част от албанското население отхвърля тази идея. За определене на ендемично ядро спомага и политиката на македонизъм, водена от управниците. Тя и изключително оспорвана и отричана от мнозина, но със сигурност доказва, че и до голяма степен успешна. Народопсихологията се променя. Дори ако погледнем т. Нар Западни покрайнини ще видим, че по-голямата част от населението там се определя като македонско, не като българско. Разбира се това е и заради репресиите, осъществявани над населението. Все пак вече със сигурност можем да говорим за ендемично поле в този триъгълник, но можем и да говорим за тотално поле, обхващото цялата територия на Република Македония, независимо от претенциите.

Всички тези полета, конфликтни или не, са в следствие на политиката водена от управляващите и контролът, който упражняват.

Контролът тук е балансиран, защото имаме области, където е повече и където е по-малък, имаме много различни нации, имаме липса на излаз на море, което определя липсата на евтин внос, има изключително голям сив сектор. Почвата е предимно планинска, а в по-ниските места алувиално-ливадни. Почвата предполага отглеждането на пшеница, царевица, ориз. Няма много полезни изкопаеми. Има малки залежи на медна, оловно-цинкова и желязна руда. Всички тези фактори, заедно с трудното развитие на икономиката след обявяване на независимостта предполагат видовете контрол, които се упражняват над населението.

Политическият контрол се свързва най-вече със споменатата вече политика на македонизъм, която добива вид на тоталитарна. Проектът "Скопие 2014" добива и нотка на идеологически контрол4. Той не само е източник на неспиращи доходи, но и полага странни идеи в македонското съзнание, които ако не бъдат узаптени, в един момент могат да се окажат изключително конфликтни. Именно тази политика може да се окаже пречка пред Правителството за приемане в ЕС или за признаване на името Македония от Гърция5. Този контрол е и силно цивилизационен. Именно този вид контрол има най-голямо значение при формирането на политиката. Междувременно държавата упражнява слаб икономически контрол заради политиката на албанците в конфликтните зони, заради изключително високата безработица ( близо 35%), заради ниското ниво на чуждестранните инвестиции, заради глобализацията и пр. Всъщност в Македония всички форми на контрол присъстват, независимо от степента на развитие, включително комуникационен контрол. Най-важното съществува силен комуникационен и цивилизационен. В момента най-силна ВМРО-ДПМНЕ.

Всички тези фактори - контролът, конфликтните полета, природата, правителството, етническия и религиозния фактор, предполагат сложното положение на Република Македония, включително геополитическото.

Заключение

Предвиждането на сценарии за следващата година за сега предполага запазване на статуквото. На първо място местните избори показват, че населението подкрепя управляващата партия и удобрява водената политика. За развитие на албанската идея е трудно да се говори, въпреки сблъсъците, наблюдавани в началото на годината. Парламентарните избори другата година ще покажат в каква посока ще върви политика на управлението, дали конфликтните полета ще продължат да задълбочават разлива. За съжаление в настоящата криза няма изгледи през следващата година икономическата обстановка да се подобри.

Използвана литература

1. Международна комисия на Балканите, Опасното балканско статукво, 2005г.
2. Доц. Д-р Пономарьова, Е., Трансформация на македонския етнически модел, 2011г..
3. Иванов, И., Проектът "Скопие 2014": пътеводител на македонският паноптикум,С., 2012
4. http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.D0.94.D1.8A.D1.80.D0.B6.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D0.BE_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE , последно посетен на 13.05.13г.
1http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
2http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
3 Международна Комисия за Балканите, Опасното балканско статукво, 2005г.
4 Иво Иванов, Проектът "Скопие 2014": пътеводител на македонския паноптикум
5 В ООН, Република Македония, е приета с името БЮРМ ( Бивша югославска република Македония")
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Геополитически анализ на Република Македония към началото на 2013г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.