Глобализация


Категория на документа: Други
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Филиал Смолян

НА ТЕМА:ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Глобализация: спорно понятие

Гобализацията "е спорно понятие, което се отнася до понякога противоречиви социални процеси", но как може да се каже, че телевизионното изображение на религиозен фанатик, който осъжда модерността и секуларизма от планинската пещера в Афганистан перфектно улавя сложната динамика на глобализацията? Не тези ужасни терористични актове показват обратното, а именно, растежа на енорийските сили, които подкопават глобализацията? "Очевидно е, че имаме предвид Саудан родното място на Ал Кайдския лидер Осама бин Ладен, записана на видео, декларацията ,която осъжда дейността на интернационалните неверниците " Която касета е била излъчвани на 7 октомври по света . Скоро ще стане доста очевидно защо деконструкцията на тези изображения осигуряват важни улики за естеството и динамиката на явлението "глобализация"

Да разнищим Осама бин Ладен
В скандалния видеозапис няма дата, но експертите смятат, че записът е направен по-малко от две седмици преди да го излъчват. Времето на неговото освобождаване изглежда е било внимателно планирано, така че да се постигне максимален ефект в деня, в който САЩ започна своята бомбардировките срещу талибаните и Ал Кайда ("най -добрите ") сили в Афганистан. Въпреки, че Осама бин Ладен и главните му помощници са се криели в отдалечени райони на страната, те очевидно завладели високотехнологично оборудване, необходимо за вписване на акта. След като направили своя път от уединението на планините на Източен Афганистан до столицата Кабул, видеокасетата била изпратена от неизвестен куриер извън местния офис на Ал Джайра . Тази мрежи са били обявени само пет години по-рано, както новините и актуалните въпроси са били финансирани от държавата, на арабски език. Действително, пазарният дял на мрежата се е увеличил още повече в резултат на рязко намаляне на цената и размера на сателитни антени. Изведнъж, тези технологии станали достъпни , дори и за потребителите с ниски доходи. До края на века, Алджайрските предавания може да бъдат гледани по часовник на петте континента. През 2001 г. компанията увеличи още повече своето глобално присъствие, когато нейните изпълнителни директори подписаха изгоден договор за сътрудничество със CNN, водещата новинарска мрежа, собственост на гигантска мултинационална корпорация AOL-Time-Warner. Безпрепятствено от националните граници и географските пречки, сътрудничество между тези разтегателни новинарски мрежи са станали толкова ефективни, че CNN придобива и излъчват копие на лентата на Осама бин Ладен само няколко часа, след като е бил предаден на АЛ-Джаирския офис в Кабул. Въпреки това, не само че се възприема като "вреда" но вече са направени , сегментите на лента - в това число пълния текст на отчета на Бин Ладен - който би могло да се разглежда онлайн от всеки, който има достъп до компютър и модем. Не може да няма съмнение, че това е съществуването на тази верига на глобалната взаимозависимост и между системни връзки, които направиха възможно предаването на словото бин Ладен до глобална аудитория. В същото време, обаче, трябва да се подчертае, че дори и тези гласове, които се противопоставят на модерността не могат да се измъкнат от самият процес . На лентата е показано , как той е бил облечен със съвременни военни униформи от традиционните арабски дрехи. С други думи, роклята отразява съвременните процеси на разрушаване и взаимно обогатяване, затова учените наричат глобализацията ​​"хибридизация" - смесване на различни културни форми и стилове, улеснението на глобалния икономически и културния обем ,също така и винаги присъстващия AK-47 Калашников направени в Русия, пушката пристигнала в Афганистан с помощта на подземна търговията с оръжие, подобна на тази, която се появи през май 1996 г., когато полицията в Сан Франциско извзе 2000 незаконно внесени AK-47 произведени в Кйтаи . Дясната китка на Бин Ладен разкрива още един ключ към мощната динамиката на глобализацията. Както той насочва думите му на презрение към Съединените щати и техните съюзници по неговия ръчен микрофон, на ръката си той носи стилен спортен часовник . Нашата кратка деконструкция на някои от централните изображения на видеолента правят по-лесно за разбиране , защо привидно анахронични снимки на една антимодерна терористична орзанизация пред афганистанска пещера улавят няколко основни динамики на глобализацията. Ал Кайда представлява само един от многото проявления на глобализацията.

Към определение на глобализацията
От ранния си вид през 1960 г., терминът "глобализация"е бил използван в популярната и академична литература за описание на процеса, състоянието , системата, силата , и на възраст. Затова предлагам да се използва терминът глобалност който означава едно социално състояние, характеризиращо се с наличието на световни икономически, политически, културни и екологични връзки и потоци.Глобализацията по този начин може да се определи като интензификация на световните социални връзки, които свързват отдалечени местности по такъв начин, че местните събития са оформени от събития, случили са се на много километри разстояние .Фредрик Джеймисън, професор по литература в Университета Дюк
Глобализацията може да се разглежда като процес (или набор от процеси)който въплъщават трансформацията в пространствената организация на обществените отношения и сделки - оценени по отношение на тяхната широта, интензитет, скорост и влияние - генериране на трансконтинентални или междурегионални потоци и мрежи на дейност, взаимодействие, и упражняване на властта.
David постановил, професор по политически науки в Лондонско училище по икономика
Глобализацията като понятие се отнася както за компренсиране на света и засилването на съзнанието на света като цяло.
Роланд Робертсън, професор по социология в Университета в Питсбърг
Глобализацията компенсира времето и пространствените аспекти на социалните отношения .Второто качество на глобализацията се отразява в разширяването и разтягането на социалните отношения, дейности и взаимозависимости. Днешния финансов участък са пазарите по целия свят, и електроната търговия денонощно. Трето, глобализацията включва засилване и ускоряване на социални контакти и дейности. Интернет релета далечната информация за броени секунди, чрез сателити предоставят на потребителите в реално време снимки на отдалечени събития Четвърто, създаване, разширяване и засилване на социалните взаимовръзки и взаимозависимости не се среща само на целта на същественото ниво. Както Roland Robertson отбелязва в своите определения, глобализационните процеси могат да се включват в субективната плоскост на човешкото съзнание. Изглежда, че сега сме идентифицирали някои от основните качества на глобализацията. Това ни позволява да предложим следното определение; Глобализацията се отнася до многоизменените социални процеси които създават, размножават, простират се и активизират в света социални зависимости и обмен, като в същотовреме насърчаването на хора, повишаване на информираността на задълбочаващата се връзка между места и далечните .
Повече области на оспорването
В края на краищата, глобализацията е неравномерен процес, което означава, че хората, живеещи в различни части на света са засегнати много по-различно от това учените те не само имат различни мнения по отношение на подходящите определения за глобализацията, те също не са съгласни с мащаба си, причинно-следствената връзка, хронологията , въздействието, траекториите, и резултатите от политическата гигантска трансформация на социалните структури и културните зони.В будиската древна притча са илюстрирани слепите учени и техния сблъскват със слон това помага за посочване на естеството на академичния спор за различните измерения на глобализацията. Същността на глобализацията представлява постмодерна версия на параболата на слепците и слона. Някои учени твърдят, че икономическите процеси лежат в основата на глобализацията. Други пак тваедят че привилегията е в политическите, културните или идеологически аспекти. Други пък посочват екологичните процеси като същността на глобализацията. Подобно на слепци в притчата, всеки един глобализационен изследовател е с частичното си право на правилно определяне на едно важно измерение но това явление е под въпрос . В много отношения, най-радикалните скептиците определят глобализацията че приличат на слепите учени, който, заема празното пространство между предната част на слона и задните крака, пипнешком напразно за част от слона. Като не намерят нужните доказателства , обвиняват колегите си че изработват фантастични истории за несъществуващи неща, като твърдят , на всички че не е имало такова животно като "слонона".

глава 2 Е глобализацията на ново явление?
Някои учени съзнателно ограничи обхвата на историческата глобализацията в последните четири десетилетия на пост индустрализма, за да уловят своите съвременни характеристики. Други са склонни да удържат този срок за включване на новаторските разработки на 19-ти век. Други пък твърдят, че глобализацията наистина представлява продължаване и задълбочаване на сложни процеси, които започват пет века преди с появата на модерността в световната капиталистическа система . И малко останали изследователи отказват да ограничят глобализацията на периоди от време, измерени по-буквално на десетилетия или векове. Привържениците на втория оглед правилно подчертават плътната връзка между съвременните форми на глобализацията и експлозията на технологията, известна като индустриалната революция. Представителите на третата перспектива правилно отбелязват значимостта на компресия във времето и пространството , която се появяват през 16 век. Накрая, защитниците на четвъртия подход доста разумно се аргументират, както те настояват, че нито едно от тези изчерпателните описания за глобализацията са наистина печално кратко без включването на древни разработки и трайни динамики в нашата планетарна история.
В праисторическия период (10 000 г. пр.н.е.-3, 500 гпр.н.е.)
В тази най-ранна фаза на глобализацията, попаднахме напълно случайно сред хиляди ловци и събирачи на ленти пръснати по целия свят и ограничени териториално. Този краткотраен режим на социално взаимодействие се променя драматично около 10,000 години, когато хората взеха решаващата стъпка за производство на собствена храна. В резултат на няколко фактора, включително естественото наличие на растения и животни, подходящи за опитомяване, както и разликите в континентален площ и общия размер на популацията, само някои региони се намират върху или в близост до по-голямата Евразия доказа, че е идеален за тези нарастващи земеделски селища. Тези области са били разположени в Плодородния полумесец, Северен и централен Китай, Северна Африка, Северозападна Индия и Нова Гвинея. С течение на времето, хранителните излишъци, постигнати от тези ранни земеделци и пастири доведоха до напътсване на населението , както създаването на постоянни селища, и изграждането на укрепени градове. Децентрализирания , егалитарен характер на ловеца и събирача на групи беше заменен от централизирани и силно стратифициране на патриархалните социални структури, оглавявани от началници и свещеници, които бяха освободени от тежък физически труд. Освен това, за първи път в историята на човечеството, тези селскостопански общества са в състояние да поддържат две допълнителни социални класи, чиито членове не са участвали в производството на храни. Едната група се състои от пълно работно време занаятчийски и специалисти, Другата група се състои от професионални бюрократи и войници. Едва към края на тази епоха, като прилагане на централизираните форми на земеделие, религия, бюрокрация и война бавно се очертава като основни средства за засилване на режима на социалния обмен, които да доведат до по-голям брой на обществата в много региони по света.

Предмодерният период (3500 г. пр.н.е.-1, 500 CE)
Изобретяването на писанията в Месопотамия, Египет и централната част на Китай между 3500 и 2000 г. Пр .н.е. приблизителн съвпадат с изобретяването на колелото около 3000 г. пр.н.е. в Югозападна Азия. Наред с другите неща, който ускориха колелото от решаващо значение са и инфраструктурните нововъведения като животинските колички и постоянните пътища, които допускат за по-бързото и по-ефективно транспортиране на хора това е добро допълнение към разпространението на идеи и изобретения, писането значително улеснява координацията на сложните социални дейности и по този начин се насърчават големите държавни образувания. От значителните териториални единици, които са възникнали по време на този период, само на Андите цивилизациите на Южна Америка успяха да се превърнат в могъщата империя на инките, без ползите от или на колело или на писаното слово. Най издръжливите и технологично напреднали от тези огромни предмодерни конгломерати несъмнено беше Китайска империя. В дългия списък на основните технологични иновации постигнати в Китай по времето на Предмодерният период включват нови дизайнерски плугове, Хидротехническото строителство, барут, отворът на природен газ, компасът, механичните часовници, хартията , печатът, богато бродираните копринени материи и сложната техническа металообработка. Изграждането на големи напоителни системи, състоящи се от стотици малки канали подобряват производителността в раиона на селското стопанство, като в същото време осигурява една от най-добрите системи в света това е речения транспорт . Комисията предприема кодификация на правото и определянето на тежестите , мерките , и ценностите на монетосеченето това насърчава разширяването на търговията и пазарите.

В началото на модерния период (1500-1750)
Терминът "модерността " се свързва с 18-ти век то се превръща в европейски проект за развитие на Просвещението с научна цел , за постигането на универсалните форми на морала и закона , и освободителните рационални начини на мислене и социална организация за усещането на несъвършенствата на мит, религия, и политическа тирания. След това етикета "ранна модерност", се отнася за периода между Просвещението и Ренесанса. . През тези два века, Европа и нейните социални практики служи като основен катализатор на глобализацията.
Модерният период (1750-1970)
В действителност обемът на световната търговия нарасна значително между 1850 и 1914. Ръководейки се от дейността на мултинационалните банки, откриването на Америка подготвя пътя за създаването на могъща индустрия на един истински световен пазар. Последното значително разширяване по суша на търговията, навигацията , и комуникация. Това развитие, от своя страна, причинява по-нататъшното разширяване на индустрията. Ръстът на индустрията, търговията, навигацията и жп линиите също върви ръка за ръка с възхода на буржоазията и капитала , който избута на заден план старите социални класи на Средновековието. . . Преследван по целия свят чрез изгаряне желанието си за все по-разширяващи се пазари за своите продукти, буржоазията няма друг избор освен да уреждат, правят и култивират връзки навсякъде .Бързото подобряване на средствата за производство на, буржоазията ползва непрекъснатото облекчаване на режима за комуникация и дърпането на всички народи в цивилизацията. Модерният период също свидетелства на безпрецедентен демографски взрив. След като само слабо се повишиха от около 300 милиона евро в момента на раждането на Христос до 760 милиона през 1750 г., населението на света достигна 3,7 млрд. през 1970 година. Огромните вълни на миграцията засилиха съществуващия културен обмен за да се трансформират традиционните социални модели в общности. Поражението на силите на Оста през 1945 г. и процеса на деколонизация бавно възражда глобалните потоци на международните борси. Новата политическа цел на националните държави, е залегнала в Устава на Организация на обединените нации тя вдигна перспективата за глобално демократично управление. През 1950-те години, обаче, тези космополитни надежди бързо изчезнаха като Студената война разделя света в продължение на четири дълги десетилетия на две враждуващи сфери: а либералкапиталистическия лагер доминиран от САЩ и авторитарно-социалистическото царство контролирано от Съветския съюз.
Съвременният период (от 1970 г.)
Както отбелязахме в началото на тази глава, драматичното създаване,разширяване и ускоряване на света и взаимозависимостта на световните борси, които са настъпили от началото на 1970 г. представляват още един качествен скок в историята на глобализацията.

глава 3
Икономическото измерение на глобализацията
Икономическата глобализация се отнася до интензификацията и разтягането на икономическите взаимоотношения по целия свят. Гигантски потоци на капитали и технологии са стимулирали търговията със стоки и услуги. Пазарите са разширили своето влияние по целия свят, в процеса на създаване на нови връзки между националните икономики. Огромни транснационални корпорации, мощни международни икономически институции и големи регионални системи за търговия са се появили като основни строителни блокове на световния икономически ред на 21-ви век.

Появата на глобалния икономически ред
Последвалото десетилетие се характеризира с глобалната икономическа нестабилност във формата на висока инфлация, нисък икономически растеж, висока безработица, дефицита на публичния сектор, както и две безпрецедентни енергийни кризи, дължащи се на способността на ОПЕК да контролира голяма част от доставките на петрол в света. Политическите сили в глобалния север са най-тясно идентифицирани с модела на контролирания капитализъм претърпял серия от грандиозно изборни поражения от ръцете на консервативните политически партии, които се застъпиха за "неолибералния " подход към икономическата и социалната политика.
Неолиберализмът се корени в класическите либерални идеи на Адам Смит (1723-9 О) и Дейвид Рикардо (1772-1823), като и двете гледани на пазара като саморегулиращи механизма са с тенденция към равновесие на търсене и предлагане, като по този начин осигуряват най-ефективното разпределение на ресурсите. Този нов неолиберален икономически ред получил допълнителна легитимация през 1989-91 с рухването на комунизма в Съветския съюз и Източна Европа. От тогава трите най-значими. Бетонни неолибералните мерки включват:
1. Приватизацията на държавни предприятия
2. Дерегулация на икономиката
3. Либерализация на търговията и промишлеността
4. Масови данъчни облекченияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобализация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.