Глобализацията като фактор в MO и външната политика


Категория на документа: Други


Глобализацията като фактор в МО и въшната политика
Развитието на комуникациите, на средствата за превоз на пътни товари, увеличаването на бързината на придвижване и намаляването на времето все повече превръщат света в единен и цялостен. Особено голяма роля за обединение на човечеството играе телевизията, която продължава да е жизнен спътник на човека повече от 60 години. Тя увеличи не само информираността на хората, но и средствата за манипулиране на обществото като цяло. Такава роля имат и традиционните медии- радио и преса, но през последните 25 години процесът на глобализация се усилва и от интернет. Мрежата позволява достъпен и евтин достъп до информация.
Световната глобализация има следните изявени параметри:
-Икономическа глобализация, националните икономики все повече се размиват в световната икономика, една определена валута се превръща в средство за съизмерване на всички останали единици. В икономическо отношение все по-натрапвичо се усеща привилегированата роля на транснационалните организации като роля в МО.
При решаване на МО политическите и военните санкции се заменят от икономически. Глобализацията на икономиката има едно следствие- увеличаване на икономическата престъпност , както и на борбата срещу нея. Възраженията на алтерглобалистите се основават на твърдението , че икономическата глобализация нарушава разнообразието на пазара, на националните продукти, те се заменят с транснационални корпорации. Тези организации намаляват суверенитета на националните държави и се превръщат в световно правителство
-Юридическа глобализация- като процес започва с приемането на международното право като по-важно от националните правни системи. Тази тенденция за преимущество на МП над националното започва от последователя на буржоазния правен нормативизъм Ханс Келзен. Юридическата глобализация фактически започва с Нюрнбергския процес- срещу накой ръководители на националсоциалистическия режим в Б-я.В социалистическият режим има противници и от левия и от десния политически спектърт.От средите на левите противници са-марксистите;от десните-консерваторите,които защитават националните ценности.Критиците на Френската революция от 18в. Жозеф Дьо Местр и Луи Дьо Бокал издигат идеята за непълноценността на обосновките и за вродените права на френските революционери .Обаче френската революция полага тези идеи,което още през 18в. Дава шанс на юридическата глобализация.

3.
Политическата глобализация се характеризира с така наречената йерархична система на МО,която се установява през 1980г. до днес но с намалена сила на йерархията.В нея има една държава водач и близко стоящи до нейната външна политика държави.Американската администрация определя външнополитическите приоритети за 4г. период т.е. управлението на един президентски мандат;но тя усъществяв приемственост на всички цели.Американската администрация прескледва своите цели от 90-те години-ликвидиране на съвета за помощ и на Вършавският договор също и на СССР.Тези цели бяха постигнати.Освен с йерархическата система на международните отношения политическата глобализация се свързва и с възможността на всеобщо участие на населението в изборите т.е. политизация на всички слоеве на населението над определена възраст независимо от пол,етнос и религия.Процесът е изключително бърз-обхванал е дори държави с недемократично управление.В резултат на процеса на всеобща политизация се появяват и много жени,които на все повече места оглавяват правителства.

4.
Културната глобализация,в която глобализма нанася най-големи вреди.
Общата тенденция в процеса на глобализация-разминаване на географските граници в икономиката,глобализация на властта в транснационалните глобализации.Изостряне на конфликтите за природни богатства.Развитие на пазарите в сферата на интелектуалните проблеми-унищожаване на назионалните култури.Срещу глобализацията са алтерглобалистите.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобализацията като фактор в MO и външната политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.