Глобализацията на културата и мисията на общодостъпните (публични) библиотеки


Категория на документа: Други


което трябва да вървим.

Все по-тревожен става фактът, че немалка част от децата, учениците и
студентите почти не познават историята и културата на страната ни и нейните значими
личности, не познават произведенията на българската литературна класика, музика,
живопис и театър.

Публичните библиотеки могат и трябва да направят много в тази посока,
търсейки пътища за обединяване на съвременните информационни технологии и
вековните традиции на българската и световната култура. 4

Трябва да бъде поставено и началото на системна работа за опазване и
укрепване на единното културно и нравствено пространство на България, на ново
Възраждане, от което всички усещаме потребност.

Фондовете на публичните библиотеки в България са значителен стратегически
информационен потенциал, който ние трябва да опазим и предадем на следващите
поколения и това е друга важна наша задача, паралелна с тази да осигурим реален
достъп на нашите потребители до информацията, до знанията, до културните и
духовните ценности, натрупани в тях.

Така ние ще направим обществено по-значими и библиотеките, и нашата
професия през ХХІ век, през който трябва да изградим общество на знанието.

Струва ми се, че всичко за което говорих може да се изрази във формулата
"Публични библиотеки" + "Култура" + "Информация" + "Образованост" +
"Интелигентност" = "Мир"!

Като резултат от взаимодействието на тези фактори ще се формира по-мъдро
поколение от четящи личности, чиито лидери с висока култура и национално
достойнство ще могат да заявят: "Любовта към отечеството не ми пречи да обичам
човечеството".

В любовта към отечеството и човечеството, която ние трябва да отгледаме у
нашите читатели е ключът, към решаването на проблемите, възникващи от
глобализацията на културата.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобализацията на културата и мисията на общодостъпните (публични) библиотеки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.