Глобални компютърни мрежи – мрежови норми и стандарти (ISDN, X.25, FR, ATM, IP)


Категория на документа: Други


* управлява обмена на пакети през виртуални канали (circuits)
* при приложения с LAN може да работи и с LLC2 - Logical Link Control 2
* при приложения с ISDN може да работи с LAPD - Link Access Procedure on the D channel.

PLP работи в пет различни режима:

* изграждане на връзка (call setup)
* пренос на данни (data transfer)
* свободен (idle)
* разпадане на връзка (call clearing)
* рестартиране (restarting).

5.1.2 Пренос на данни

* предаване на данни между две DTE устройства през виртуална връзка
* управление на сегментацията и реасемблирането (segmentation and reassembly)
* уплътняване на битовете (bit padding)
* управление на грешките и потока на данните
* режимът пренос на данни се използва както при SVC, така и при PVC.
Свободен режим - използва се при липса на пренос на данни (само при SVC).
Разпадане на връзката

* завършва комуникационните сесии между устройства DTE
* приключва SVC
* използва се само при SVC.

Рестартиране

* използва се за синхронизиране на предаването между устройство DTE и локалното DCE устройство
* влияе върху всички виртуални връзки, установени от DTE

PLP пакет, рамка на LAPB и рамка на X.21bis

Четирите полета на пакета PLP:

* общ идентификатор на формата (GFI - General Format Identifier)-идентифицира параметрите на пакета: дали пренася потребителски данни или управляваща информация, каква прозоречна техника (windowing) се използва, и дали се изисква потвърждаване на доставката
* идентификатор на логическия канал (LCI - Logical Channel Identifier)-идентифицира виртуалната верига през локалния интерфейс DTE/DCE. Първите четири бита определят логическия номер на групата канали (LCGN - Logical Channel Group Number), а останалите 8 - логическия номер на канала (LCN - Logical Channel Number). Така във всеки X.25 възел могат да се дефинират до 4096 логически канала. LCGN и LCN се дефинират както за викащото, така и за виканото DTE
* идентификатор на типа на пакета (PTI - Packet Type Identifier)-идентифицира пакета като един от 17-те различни PLP видове пакети. Това поле има дължина или 8 бита (при modulo 8 LAPB) или 16 бита (при modulo 128 LAPB)
* потребителски данни (User Data)-съдържа енкапсулирана информацията на горните слоеве. Това поле присъства само в пакетите с данни. В останалите пакети се добавят допълнителни полета с управляваща информация.

5.1.3 Възможности на Х.25

* разширено номериране на пакетните поредици, при което се променят параметрите на P(s) и P(r) от 8 на 128
* определяне на пропускателната способност, като викащото DCE дефинира скоростта на предаване (от 75 bit/s до 48 kbit/s)
* определяне на правилата за препредаване на пакети (включително и за отхвърлянето им)
* забрана на входящи повиквания
* забрана на изходящи повиквания
* дефиниране на еднопосочен логически канал
* дефиниране на "затворени потребителски групи" (CUGs - Closed User Groups)
* услуги на GUG: групов входящ и изходящ достъп, забрана на входящи и изходящи повиквания
* обратно таксуванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобални компютърни мрежи – мрежови норми и стандарти (ISDN, X.25, FR, ATM, IP) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.