Глобални компютърни мрежи – мрежови норми и стандарти (ISDN, X.25, FR, ATM, IP)


Категория на документа: Други


Първоначално технологията Frame Relay беше възприета като средство за осигуряване на връзка между локални мрежи (LAN-to-LAN), но бързо намери по-широк кръг от приложения. Основно нейно предимство е, че тя намалява разходите на потребителите, тъй като:
• Frame relay поддържа редица потребителски приложения, като TCP/IP, NetBIOS, SNA и глас, с което елиминира необходимостта от множество частни наети линии за поддържане на различните приложения на едно и също място
• Поради статистическия характер на мултиплексирането Frame Relay осигурява ефективно използване на достъпната лента, като осигурява на множество потребители, разположени на определено място, достъп чрез една верига до Frame Relay порт
• Тъй като за определено място са необходими само една свързваща верига и един порт, потребителите понякога реализират огромни икономии от разходи за преносни съоръжения
• Значително се намалява броят на необходимите платки за маршрутизиране и на необходимите преобразуватели (DSU/CSU - Data Service Unit/Channel Service Unit), с което се намаляват капиталните разходи и разходите за поддържане.

5.3 АТМ
5.3.1 Въведение
АТМ (Asynchronous Transfer Mode) осигурява интегриране на мрежи за данни и мрежи за телефонни услуги. Използването на АТМ като технология води до:

• Интегриране на различни услуги - глас, образ, видео, данни, мултимедия като осигурява различните изисквания за тях.
• Стандартизиране на мрежовата структура и компоненти.
• Осигуряване на пропускателна способност за реализиране на нови услуги, като телемедицина, дистанционно обучение, видео по заявка и др. Пренасяне независимо от използваната среда - PDH, SDH, SONET и др.
Всички тези преносни технологии са "прозрачни" за АТМ.
• Възможност за разширяване и развитие.
• Гарантиране на качеството на пренасяне според изискванията на конкретния трафикоизточник.
АТМ (Asynchronous Transfer Mode) е метод за предаване с комутация на канали. Използва "клетки" с фиксирана дължина от 53 байта. С тях се предава както полезната (потребителска) информация, така и сигнализацията. Клетките се предават непрекъснато във времето.
За да се използва АТМ потока за различни услуги се прилага много прост механизъм: от абоната към мрежата (и обратно) се "пренася" (предава) непрекъснат поток от клетки. Ако в даден момент няма полезна информация за предаване, в този поток се пренасят т.н. "празни" клетки. При нужда от предаване с по-висока скорост, се променя отношението на "полезните" към "празните" клетки.
Това позволява АТМ да се използва за различни услуги и различен трафик.
АТМ (Asynchronous Transfer Mode) е метод за предаване с комутация на канали. Използва "клетки" с фиксирана дължина от 53 байта. С тях се предава както полезната (потребителска) информация, така и сигнализацията. Клетките се предават непрекъснато във времето.
За да се използва АТМ потока за различни услуги се прилага много прост механизъм: от абоната към мрежата (и обратно) се "пренася" (предава) непрекъснат поток от клетки. Ако в даден момент няма полезна информация за предаване, в този поток се пренасят т.н. "празни" клетки. При нужда от предаване с по-висока скорост, се променя отношението на "полезните" към "празните" клетки.
Това позволява АТМ да се използва за различни услуги и различен трафик.

5.3.2 АТМ интерфейси

* Интерфейсът между абоната и мрежата е наречен UNI (User Network Interface)
* Интерфейсът между мрежовите устройства е наречен NNI (Network Node Interface).
В двата интерфейса ITU-T дефинира различни протоколи за сигнализация - Q.2931 и Q.2764. Двете спецификации са много близки до тези в ISDN.
В частните (корпоративни) мрежи могат да се използват други спецификации. Те се дефинират от т.н. ATM форум.

5.3.3 АТМ архитектура

Предназначението на трите равнини съгласно ITU-T е:

* Потребителската равнина (user plane) пренася полезната информация.
* Контролната равнина (control plane) се грижи за изграждане, разпадане и управление на връзките в потребителската равнина - сигнализация.
* Управляващата равнина (management plane) включва управление на нивата и управление на равнините. Управлението на нивата (layer management) наблюдава и координира задачите на отделните нива. Управлението на равнините (plane management) се наблюдава и координира задачите в мрежата.

АТМ физическо ниво

Физическото ниво е единственото в АТМ, което има реална, физикална връзка с други системи.
АТМ дефинира специфичен физически интерфейс или среда. Предпочита се използването на SDH или SONET преносни среди в опорната мрежа. Освен това могат да се използват PDH или други (асинхронни) технологии, включително различни xDSL технологии в нивото на достъп до ATM.

АТМ ниво

Основната задача на АТМ нивото е пренасянето и комутацията на АТМ клетките. За тази цел на това ниво се формира управляващата част (header) на АТМ клетката, където се записва цялата необходима управляваща и адресна информация. Тази управляваща част на клетката е защитена от грешки с използването на цикличен код (CRC), като резултатът от кодирането се предава в полето, наречено HEC (Header Error Control) - 8 бита. Използва се полином х8 + х2 + х + 1

АТМ клетката е с обем от 53 байта, от които 5 байта са за управляващата час и 48 байта са за информационното поле в АТМ нивото - за използване от потребителска или управляваща информация.

GFC - в абонатния интерфейс позволява включването на няколко устройства и определя дастъпа им до интерфейса.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобални компютърни мрежи – мрежови норми и стандарти (ISDN, X.25, FR, ATM, IP) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.