Глобални компютърни мрежи – мрежови норми и стандарти (ISDN, X.25, FR, ATM, IP)


Категория на документа: Други


VPI - номер на виртуалния "път" - позволява редица АТМ устройства да комутират няколко трафичтни потока, събрани в едно и също направление. VPI и VCI полетата се задават първоначално във възела, в който е започнало повикването.

VCI - номер на виртуалриня канал - определя номера на канала във всеки участък от АТМ връзката.

PTI - определя типа на информацията в информационното поле - потребителска, управляваща, ...

CLP - определя дали клетката може да бъде унищожена (да не се предава повеча) в случай на претоварване в мрежата. Приоритет 0 е с по-високо ниво от приоритет 1.

АТМ адаптивно ниво

Според наименованието му служи за да пригоди данните от по-горните нива към формата на АТМ клетката. За целта определящо е каква услуга се използва от мрежата, т.е. Каква връзка е изградена. В крайната точка (В абоната) AAL нивото също така трябва да възстанови потока от данни във вида, съответстващ на дадената услуга, включително и да елиминира различното закъснение на различните клетки.
Поради това че АТМ е определена да пренася различни трафични потоци, AAL нивото трябва да работи по различен начин. Дефинирани са четири различни типове услуги - AAL1, AAL2, AAL3/4, AAL5.

AAL 1 е стандартизирана процедура за пренасяне на информация, която е критична по отношение на времето и има постоянна битова скорост - например глас, видео, емулиране на Е1 или DS1 потоци и т.н.
AAL 2 е стандартизирана процедура за пренасяне на информация, която е критична по отношение на времето и има променлива битова скорост - например услуги в мрежи с подвижни абонати и др.
AAL 5 е въведено поради специфичните изисквания на frame-relay и TCP/IP данните. То може да се разглежда като опростена версия на AAL 3/4.
5.3.4 Сигнализация в АТМ
АТМ винаги е процедура с комутация на канали. Преди предаването на каквато и да е трафична информация трябва да се изгради "виртуална връзка".
Първоначално АТМ предоставя "постоянни виртуални канали" - PVC - аналогично на предоставянето на наети линии между отделни крайни точки. Промяна на крайните точки може да стане само от администратора на мрежата.
Такива мрежи поетапно се превръщат в врежи с "комутируеми виртуални канали" SVC. При тях всеки трафичен източник може сам да избере къде да се изпрати информацията (изграждане на връзка) с помощта на процедури по сигнализация.
Сигнализацията се осъществява с помощта на предварително стандартизирани съобщения, които се обменят между терминала и мрежата (или между два възела в мрежата).

??

??

??

??

1/27

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобални компютърни мрежи – мрежови норми и стандарти (ISDN, X.25, FR, ATM, IP) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.