Горивна система на бензинов двигател


Категория на документа: Други


Горивна система на бензинов двигател!

1.Описва предназначението,изискванията,класификацията на горивните системи и видовете електронни горивовпръскващи системи:

- Да предостави оптимално точно количество гориво-въздушна смес в цилиндрите,да подобри горивната икономичност,да повиши мощноста на двигателя и да намали токсичноста на отработените газове. Видовете инжекционни системи са два вида,моноинжекцион(система за централно впръскване) и пълен инжекцион(система за многоточково впръскване).

2.Дефинира понятието "въздушно отношение".

- Понятието "въздушно отношение" е точното количество въздух постъпващо в системата за да се образува точно количество гориво-въздушна смес подходяща за оптималната работа на двигателя!

3.Описва устройството и обеснява деиствието на електронната горивоврпъскваща система "Бош Мотороник".

-Състои се от регулировачен винт за работа на празен ход,клапа,датчик за положението на клапата,разходомер на горивото,датчик за температурата на въздуха,сонда,температурно времеви датчик,датчик за температурата на двигателя,клапан за допълнително подаване на въздух,регулировачен винт за състава на горивната смес,датчик за положението на коляновия вал и датчик за честотата на въртене.Мотроник е система управлявана по ел.път,с която се осъществява впръскване на гориво във входящия колектор през равни интервали от време.Сигналът за необходимото количество гориво се подава от разходомера на въздух към централното управляващо устройство като електронен импулс.В двигателя се подава подава само необходимото количество гориво,като се осигурява равномерното постъпване към всички цилиндри независимо от условията.

4.Описва устройството и обеснява действието на електронната горивовпръскваща система с централно впръскване.

-Инжекционните системи позволяват в много по-голяма степен да се оптимизира процеса на горене за всеки режим на работа на двигателя чрез точно дозиране на горивото в засмуквания от буталата въздух.С това се постига по-голяма мощност и икономия на гориво.За разлика от карбураторните двигатели, при които горивото от карбуратора попада в преминаващия през него въздух вследствие създадения вакуум, при инжекционните то се впръсква при невисоко налягане във въздуха от дюзи, монтирани в смукателния колектор. Система за централно впръскване така наречен моноинжекцион действа по следния начин.Горивото попада в засмуквания от буталата въздух, като се впръсква при ниско налягане през една дюза монтирана над всмукателния колектор Дюзата е от електромагнитен тип. Електромагнитът, отварящ и затварящ отворите за впръскване, получава командите от електронен блок за управление или използваната в световен мащаб ECU. Горивото се впръсква прекъснато. При натоварване на двигателя, т. е. при натискане педала на газта, се увеличава продължителността на фазите на впръскване. С това се увеличава количеството впръснато гориво за единица време, т.е. сместа се обогатява.

5.Анализира предимствата на електронните горивоврпъскващи системи.

-Замяната на карбуратор с ел горивовпръскваща система води до подобряване на горивната икономичност и повишава мощноства на двигателя и да намалява токсичноства на отработените газове.Предимствата са следните:

-горивото се дозира по-точно и състава на горивната смес е по-близко до оптималния.

-разликата в състава на сместа по отделните цилиндри се намалява,така отпада необходимоства от подгряване на всмуквателния колектор.

6.Обеснява диагностиката на електронната горивовпръскваща система.

-Ако двигателя не пали или пали трудно това може да се дължи на липса на ЦУУ(централно управляващо устройство) с маса,липса на захранване на ЦУУ,блокирал или счупен клапан за допълнителен въздух,разходомера за въздуха е изгорял,блокирал датчик за температурата на двигателя,блокирал датчик за температурата на въздуха,запушени дюзи,проблем с горивната помпа или съединение на горивната помпа.При нестабилна работа на празен ход това може да се дължи на проблем с клапана за допълнителен въздух,разходомера за въздух,дюзи,датчик за положението на клапата-затворена клапа,горивна помпа,температурно времеви изключвател или контрол на концентрацията на СО.Увеличаване на разхода на гориво може да е причина от 2-та датчика за температурата на въздуха и двигателя,разходомера за въздуха,пускова дюза,температурно времеви изключвател или ЦУУ.Двигателя заглъхва на всички предавки дължи се на проблем с разходомера за въздух,горивна помпа,темературно времеви изключвател или съединение на горивната помпа.Намалената мощност на двигателя е срещан проблем при изгорял датчик за положението на клапата,горивна помпа,ЦУУ,съединение на горивната помпа или разходомера за въздух.

7.Описва изискванията за безопасен труд.

8.Основни упраленчески функции:

-Основните функции на управление са планиране,да се реши какво трябва да се направи, разработване начина на действие.Организиране,да се реши как да се извърши установяване на реда, функциите и начина на действие. Мотивиране ръководство на дейността на хората и на организацията. Контрол преценка на дейността, контрол, оценка и обратна връзка. Промяна да се реши какво трябва да се промени в целите, плановете, начина на действие, мотивацията и системата за контрол.Специфичните функции на управление са в това да мотивираш хората да извършват дадената дейност с желание и с цел да се успее,да ораганизирате нещата така че всичко да е по план и да няма отклонения и неизяснени проблеми и да контролирате нещата,но така че хората участващи в дейноста да не се чувстват претиснати и поставяне в не удобни ситуации.

9.Ако двигателят има повишено съдържание на вредни емисии какви могат да бъдат причините за това.

-Най-главната причина за това двигателя да повиши съдържанието на вредни емисии може да бъде повредена ламда сонда,това може да доведе до повишена консомация на гориво,повишено ниво на вредни емисии и повреждане на катализатора което води до проблеми с оптималната работа на двигателя.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Горивна система на бензинов двигател 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.