Граждански форми на отстояване на човешките права


Категория на документа: ДругиТрета група: право на живот; право на неприкосновеност на личността; право на неприкосновеност на жилището; свобода на придвижване; свобода на мисълта, съвестта и религията; право на защита, свобода на сексуалната ориентация.
Листа на човешките права не е затворена система, към него непрекъснато се добавят нови и нови права.

У нас, а и навсякъде по света се приема, че отделният човек с нищо не може да повлияе процеса на управление на една държава и на взимане на политически решения. Според мен обаче не е така. Всички цитирани по-горе декларации и конвенции утвърждават едно - правото на човешки свободи за всеки човек и правото те да се отстояват в национален и международен план. В този смисъл, от всеки от нас зависи държавата да уважава човешките права и свободи. А дали ще го прави, зависи от нас. Сега е времето да се научим как да го правим. Да се научим да аргументираме по-силната позиция, създавайки група за граждански натиск, или участвайки в застъпнически кампании, настоявайки за конкретно решение на съществуващ значим проблем. Дори ние, като ученици бихме могли да създадем, например, Дружество "Права на човека". Да обсъждаме конкретни проблемни области на правата на човека, да даваме решения, да внасяме предложения за решение на важни за общината или училището проблеми и т.н..

Аз мисля, че навикът да се участва в обществените работи може да се придобие в училище, в една такава форма. Това може да създаде основа за по-нататъшно участие в обществените и политическите работи в течение на целия живот. Във всеки случай обаче, ще ни направи по-активни, по-уверени, знаещи своите права и можещи да ги отстояваме, граждани на света.

Библиография

Свят и личност за 12 клас - издателство "Просвета"
Основни права на човека - издателство "Юриспрес"
??

??

??

??

- 1 -

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Граждански форми на отстояване на човешките права 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.