Грешки при измерванията


Категория на документа: Други
ТЕМА :
Грешки при измерванията и обработка на резултатите

I. Използвани уреди.

Наименование
Фабр. №
Клас
Обхват
Ск. Дел
Конст.
1
Милиамперметър
-
-
50mA
100
0,5mA
2
Цифров уред
-
-
-
-
-

II. Кратка теория и използвани формули

Грешките в резултат от измерването по характера на проявяването се делят на случайни, систематични и груби. Големината на случайната грешка зависи от това какви фактори и до каква степен те ще въздействуват в конкретния момент. При това не е съществено дали се познават тези фактори и механизма на действието им. Съществен е само факта, че не може да се предвидят момента и големината на влиянието им върху грешката.

Систематични грешки. Те се обуславят от свойствата на използваните средства за измерване използвания методи субективни фактори. Те остават постоянни в процеса на измерване или се променят съгласно определена закономерност. Възможно е в продължителни периоди от време, причините предизвикващи систематичните грешки да се изменят по случайни закони, така че характеристиките, присъщи на случайните грешки да са приложими и за оценка на систематичните грешки.

Случайни грешки. Грешките предизвикани от случайни влияещи и изменящи се фактори, се наричат случайни грешки. Обикновено е невъзможно да се определи както точното влияние, което оказват отделните фактори, така и в кои моменти от измервателния процес те действуват. Задачата, която се поставя при наличието на посочената неопределеност е да се даде оценка на възможните отклонения от действителния резултат, които биха се получили в процеса на измерване.

Грубите грешки превишават по стойност останалите и се дължат на неправилни действия на оператора, внезапни откази на средствата за измерване и други подобни причини. След откриването им, съдържащите ги резултати се отстраняват и по-нататъшната обработка продължава без тяхното участие.

G1 = (Xn - X ) / s

G2 = (X - X1) / s

X = 1/n Σ Xi (i=1..n)

s = √ [(1/n-1) Σ(Xi - X)2]

III. Схема на опитната постановка

IV. Опитни данни и резултати

103 R1=ΩСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Грешки при измерванията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.