Характеристика на керамиката от IV хоризонт на праисторическо селище Телиш - Редутите, Плевенско


Категория на документа: Други


К.III.2. Врязана и набодена украса. Застъпена е само в един съд /чаша/, като положението на набожданията е отново на прелома, а врязаните линии повтарят положението на барботината, т.е. коси врязвания, с дебелина около 3 мм. /Таблица 31/.

К.III.3. Релефни ленти с барботина. Това съчетание между двата варианта на позитивната украса е характерно изключително за купите. При него барботината е хоризонтална, организирана, изпълнена чрез провлачване на пръстите на ръката върху долната половина на съда. Релефната лента с ямички като правило е разположена непосредствено под устието и над барботината. /Таблица 31/.

Като цяло украсата на керамиката от Телиш - Редутите IV, въпреки ограниченото си разпространение, отразява значителен упадък в развитието на материалната култура, в сравнение с къснохалколитните образци. Изчезва изящната графитна и пастозна украса, така характерна за култура Криводол - Сълкуца - Бубани /Николов 1981, 155-216/. И докато в някои други праисторически селища от този период, като това при Хотница - Водопада, традицията на рисуване е продължена с боя /Илчева 1997, 105/, то в разглеждания керамичен комплекс тя отсъства напълно. Тук вече преобладават набодената, врязана, барботинна и други видове украса, характеризиращи се в повечето случаи с небрежно изпълнение. Ако към тази характеристика прибавим и лошото качество на глината, ограниченото разпространение на някои характерни за късния халколит в този район форми като биконичните съдове, както и масовата поява на нетрадиционни дръжки, излизащи високо над устието, ще видим, че керамиката от IV хоризонт съдържа много елементи, характерни за бронзовата епоха. В същото време обаче, тя носи в себе си и белезите на предходният период.

Код
Вид
% от общата керамика
% от целите съдове
А
Паници
13,27 %
12,8 %
В
Чаши
15,63 %
50 %
С
Купи
22,27 %
13,8 %
D
Гърнета
3,8 %
3,2 %
E
Капаци
1,9 %
4,25 %
F
Поставки
0,95 %
2,13 %
G
Специални
2,37 %
5,31 %
H
Уникални
2,37 %
4,25 %
I
Миниатюрни
1,9 %
4,26 %
J
Дръжки
21,33 %
-
KСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика на керамиката от IV хоризонт на праисторическо селище Телиш - Редутите, Плевенско 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.