Характеристика на керамиката от IV хоризонт на праисторическо селище Телиш - Редутите, Плевенско


Категория на документа: Други


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Направеният опит за сравнителен анализ и проследяването на най-близките паралели на керамичния материал от Телиш IV, както и обобщените данни от статистическата обработка, позволяват да се направят някои изводи относно хронологическото място и културната принадлежност на селището.

Самата стратиграфска позиция на IV хоризонт го поставя в рамките на Преходния период от енеолита към бронзовата епоха. Тази позиция е подкрепена и от керамиката, която притежава типичните за периода характеристики - понижено качество в сравнение с енеолитните образци, наличие на нова техника за приготвяне на глиненото тесто, появата на нови форми и украса и т.н. Вземайки предвид тези характеристики и фактът, че в комплекса не присъства рисуваната украса, по възприетата вътрешна периодизация на Преходния период, обектът може да се отнесе към неговата втора фаза - протобронз. Що се отнася до културната принадлежност на селището, на базата на сравнително точните паралели с Галатин и Салкуца IV, то носи белезите на западния вариант на Преходния период или т.нар. "шайбенхенкел хоризонт". Действително в керамичния комплекс присъстват и някои източни детайли, но те се срещат изолирано и не могат да дадат отражение върху цялостната характеристика на комплекса.

Точната вертикална и хоризонтална стратиграфия на праисторическото селище Телиш - Редутите и богатия археологически инвентар от IV хоризонт - керамика, кремъчни оръдия, зооморфни скиптри и други материали, които не са обект на изследване в настоящата дипломна работа, предават на обекта ключово положение при разрешаването на проблемите, свързани с Преходния период от енеолита към бронзовата епоха в България.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика на керамиката от IV хоризонт на праисторическо селище Телиш - Редутите, Плевенско 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.