Характеристика на керамиката от IV хоризонт на праисторическо селище Телиш - Редутите, Плевенско


Категория на документа: Други


А.V. Конични паници с пречупване на прелома, равно отрязано дъно и леко профилирано навън устие. Горната част на съдовете е къса и вертикално разположена, т.е. диаметърът на устието е равен на диаметъра на съда при прелома. Заемат 7,1 % от паниците. /Таблица 6/.

А.VI. Паници с пречупване на прелома, при които горната част е отворена навън или диаметърът на устието е по-голям от диаметъра на съда при неговия прелом, със заоблен профилиран навън устиен ръб. /Таблица 7/.

А.VI.1. устието е изтънено, профилирано навън. /Таблица 7/.

А.VII. Паници с форма на обърнат пресечен конус и ниска отворена шийка с удебелено и леко профилирано навън устие. Процентното съотношение на този тип към основния вид е 3,6 %. /Таблица 7/.

А.VIII. Паници с полусферична форма, право изтънено и заоблено устие. /Таблица 7/.

В. ЧАШИ.

Поставянето на този вид на втора позиция в типологията не е случайно. То е обусловено от значителния брой запазени цели форми /47 бр./, като причината за това се крие, най-вероятно, в сравнително малките им размери. Чашите заемат и второ място в процентното съотношение към общия брой съдове - 15,63 % и 50 % от целите форми. В зависимост от общата си форма и профилировка се разделят на девет типа.

В.I. Чаши със сферична форма, право изтънено устие и равно отрязано дъно. При някои от екземплярите се срещат хоризонтални дръжки или пъпки, разположени на прелома. Това е най-многобройния тип сред вида на чашите. Заемат 36 % от общото им количество. /Таблица 8/.

В.I.1. сферични чаши с право заоблено устие и равно дъно. /Таблица 8/.

В.I.2. сферични чаши с леко профилирано навън устие. /Таблица 9/.

В.I.3. устието е косо отрязано, а дъното заоблено. /Таблица 9/.

В.I.4. сферични чаши със силно профилирано навън устие и

равно дъно. /Таблица 9/.

В.II. Чаши с полусферична форма и ниска цилиндрична шийка, леко профилирано навън устие и равно дъно. Един от представителите е украсен с две успоредни линии от набождане с нокът. Заемат 2,2 % от вида на чашите. /Таблица 9/.

В.III. Биконични чаши. Характерно за повечето от тях е наличието на вертикални дръжки с елипсовидно сечение, започващи от устието и завършващи на прелома. По-рядко се срещат дръжки изцяло разположени на прелома на съда. Интересно е да се отбележи, че въпреки малките си размери, съдовете принадлежат към грубата керамика /варианти 3,5/, поради голямата концентрация на примесите в състава на глината. Заемат 12,8 % от общото количество чаши. /Таблица 9/.

В.III.1. биконични чаши с право равно отрязано устие и равно

дъно. /Таблица 9/.

В.III.2. с изтънено заоблено устие и равно дъно. /Таблица 9/.

В.III.3. устието е леко удебелено отвътре. /Таблица 10/.

В.III.4. биконични чаши с удебелено отвътре устие и конкавно

дъно. /Таблица 10/.

В.IV. Чаши с долна конична и горна цилиндрична част. Пропорциите между двете части са равни. И за този тип е характерно наличието на вертикални или хоризонтални дръжки. Заемат 8,5 % от основния вид. /Таблица 10/.

В.IV.1. с удебелено отвътре устие и равно дъно. /Таблица 10/.

В.IV.2. устието е право заоблено, а дъното конкавно. /Таблица 10/.

В.V. Чаши с форма на обърнат пресечен конус. Част от представителите са снабдени с по една вертикална дръжка, излизаща над ръба на устието. Процентното им съотношение към вида е 10,6 %. /Таблица 10/.

В.V.1. конични чаши с прав, изтънен устиен ръб и равно дъно.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика на керамиката от IV хоризонт на праисторическо селище Телиш - Редутите, Плевенско 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.