Характеристика на керамиката от IV хоризонт на праисторическо селище Телиш - Редутите, Плевенско


Категория на документа: Други


При обработката на керамичния материал бяха отделени четири миниатюрни съдчета, обхващащи 1,9 % от общата керамика. Прави впечатление, че те са умалени копия на съдове от вида на чашите и паниците. Интерпретацията за функционалното им предназначение в научната литература се свежда до култови предмети или играчки за деца. Смятам за по-правдоподобно последното схващане, тъй като първото засега не е подплътено с достатъчно аргументи. Разделени са в два основни типа.

I.I. Миниатюрни паници с конична форма и ниска цилиндрична шийка. Устието е леко удебелено отвътре, а дъното равно. /Таблица 23/.

I.II. Миниатюрни чаши с цилиндрична или цилиндрично-сферична форма, изтънено заоблено устие и равно дъно. /Таблица 23/.

J. ДРЪЖКИ.

Присъствието на дръжките в керамичния комплекс е много силно изразено, нещо което не може да се каже за къснохалколитната керамика. Те заемат второ място /след купите/ в съотношението към общото количество обработен материал - 21,33 %. Типологизирани са по следната схема:

Тип - определен в зависимост от пространствената позиция на дръжките /хоризонтална, вертикална/ и местоположението им върху самия керамичен съд.

Вариант - в зависимост от тяхната форма и сечение.

J.I. Вертикални дръжки, разположени на прелома на съдовете. Заемат 33,3 % от дръжките и се делят на пет варианта. /Таблица 24/.

J.I.1. вертикални пръстеновидни дръжки с кръгло сечение.

J.I.2. вертикални пръстеновидни дръжки с елипсовидно

сечение.

J.I.3. вертикални прищипнати /непробити/ дръжки.

J.I.4. вертикални дръжки пречупени под ъгъл, с неправилна

трапецовидна форма и елипсовидно сечение. /Таблица 25/.

J.I.5. Вертикални триъгълни дръжки с елипсовидно или

правоъгълно сечение. /Таблица 25/.

J.II. Вертикални дръжки, започващи от ръба на устието и излизащи високо над него. Процентното им съотношение към вида е 35,5 %. /Таблица 26/.

J.II.1. вертикални лентести дръжки с елипсовидно сечение.

J.II.2. пръстеновидни дръжки с кръгло или елипсовидно

сечение. /Таблица 27/.

J.II.3. вертикални дръжки с триъгълни израстъци в горната си

част и квадратно сечение./Таблица 27/.

J.II.4. вертикални масивни дръжки с кръгло сечение и

вдлъбнатина в горната част. Подобни екземпляри са

открити в Хотница - Водопада. /Таблица 27/.

J.III. Дръжки тип "шайбенхенкел". Те са изключително характерни за преходния период от каменномедната към бронзовата епоха в неговия западен вариант. Заемат 13,5 % от дръжките и се срещат в два варианта. /Таблица 27,28/.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика на керамиката от IV хоризонт на праисторическо селище Телиш - Редутите, Плевенско 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.