Хотелиерство и ресторантьорство – същност, обекти и продукти


Категория на документа: Други


Хотелиерство и ресторантьорство - същност, обекти и продукти

1. Хотелиерство - основна стопанска дейност в туризма

Хотелиерството може да бъде разгледано като стопанска дейност, с помощта на която се предоставят срещу заплащане услуги свързани с пребиваването и подслоняването за сравнително кратко време в хотелски заведения на местни и чуждестранни посетители.

Хотелиерството създава връзката между туристическите ресурси и техните потребители (туристите). Без хотелиерството не е възможно да се заражда и развива вътрешният и международният туризъм. Той от своя страна е фактор за развитие на хотелиерството, за по-пълно използване на наличната база за подслон и за реализиране на печалба.

Хотелиерството получава своето име от френското понятие "Hotel", а то от келтската дума "Hospitale". Това е сграда в населено място за пренощуване или временно пребиваване на пътници, а така също от латинската дума "Hospes", означаваща "гост".

Като стопанска дейност хотелиерството се оформя още в средата на ХІХ век. Като отрасъл на националното стопанство на държавите с развит вътрешен и международен туризъм, то се обособява след Първата световна война.

В постановление №331 от 30.12.1994 г. на Министерския съвет за лицензиране на туристическите дейности (Д.В. бр.5 от 1995 г.) се дава следното определение на хотелиерството (чл.17, параграф 1): "... предоставяне на туристически услуги във всички видове категоризирани средства за настаняване: хотели, мотели, ваканционни селища, вили, бунгала и къмпинги". Това определение е непълно и неточно, защото хотелиерството е и пребиваване и подслоняване и в туристически хижи, каюти на пасажерски кораби и др. Хотелиерството е също и предоставяне на хотелиерски услуги в некатегоризирани частни заведения и частни квартири, в балнеосанаториуми, почивни домове и др.

Хотелиерската стопанска дейност, в сравнение с тази при търговията на дребно и ресторантьорството има редица особености:
* Капиталните вложения, инвестирани в заведенията за подслон и особено в заведенията от висока ценова категория са значително по-големи от тези, влагани в магазинната и ресторантьорска мрежа.
* Значително по-големи са разходите при заведенията за подслон, които се извършват за тяхното поддържане в добро състояние и периодичната реновация и модернизация (през 6-8 годишен период).
* Посещаемостта в хотелиерските заведения в морските и планинските курорти много силно се влияе от годишните сезони.
* Голям е размерът на постоянните разходи в тяхната обща сума, в сравнение с тези в магазинната мрежа и ресторантьорството.

Въпреки посочените особености в хотелиерската стопанска дейност, трябва да се подчертае, че тя е високодоходна. Това е резултат преди всичко от високите международни цени на хотелиерските услуги.

В световен мащаб хотелиерството представлява крупна стопанска система. Показатели, които се използват за анализиране състоянието на хотелиерската система и нейното развитие в перспектива са: брой заведения за подслон, брой стаи или брой легла в тях. Днес в света има хотели с над 12 млн. хотелски стаи и над 23 млн. легла в тях.

Най-голяма е легловата база в Европа и Америка, тъй като те са с най-силно развит вътрешен и международен туризъм.

В Европа най-голяма хотелиерска база има Испания, Франция, Италия, Германия и др. В България е 0,5% от световния хотелиерски капацитет.

В западните страни, хотелиерската база е частна собственост, като господстват мощни хотелиерски обединения с голяма леглова база.

До 1990 г. в България нямаше частни хотелиерски заведения и предприятия. В условията на пазарно стопанство, техният брой много бързо нарасна. Това се вижда от проведените от НСИ анкетни проучвания. Регистрирани са над 2000 частни фирми с хотелиерска дейност. За частните хотелиерски предприятия е характерно това, че 52,2% от тях стопанисват до 10 легла, в 70,9% от същите персоналът е до 3 души, а само 21,3% от останалите заведения разполагат със специално построена сграда или 78,7% ползват за хотелиерската си дейност частни жилища и вили.

У нас реституцията на бивши частни хотели и осъществяваната приватизация на държавни и общински хотели създават широко поле за навлизане на частния капитал в българското хотелиерство.

Въпреки дребния характер на частното хотелиерство, то е много перспективно, защото в малките хотели се създава уют, който трудно се осъществява в големия и с много посетители хотел. Целесъобразно е обаче тези частни и предимно еднолични хотелиерски предприятия да се обединят в кооперации за колективно снабдяване, а също и за организиране на туристически бюра за привличане на клиенти - български и чуждестранни туристи.

В тесния смисъл на понятието, от хотелиерството се изключва дейността на ресторантьорските заведения към хотелите и хотелиерските комплекси, които осигуряват храна на българските и чуждестранните туристи. В широк смисъл на понятието, хотелиерството обхваща и ресторантьорството, предназначено за обслужване на туристите. Нещо повече, в нормативните документи за звездна категоризация на хотелите изрично е посочено какви ресторантьорски заведения трябва да има в един хотел, за да му се даде по-висока звездна категория (три, четири и пет звезди).

В перспектива хотелиерството ще се развива със сравнително високи темпове, свързано с обслужването на вътрешния и международен туризъм.

Развитите туристически страни материално стимулират строителството на нови хотели, без които е невъзможно непрекъснато да се увеличава броя на туристите.

Необходимо е и българската държава да стимулира строителството на хотели с цел развитието на международния туризъм в България.

През ХХІ век развитие ще добият висококатегорийните хотели, в които ще се предлагат: отлични условия за пребиваване и почивка; високо качество на услугите и равнище на културното обслужване; разнообразие на спортни занимания и анимации. От друга страна, ще има широко разрастване и на мрежата от икономични хотели, с всички необходими условия за пребиваване и подслон, съчетани с най-добрите варианти на самообслужване, т.е. две крайности - луксозни апартаменти в още по-луксозни хотели и икономични, дори свръхикономични хотели, но съчетани със съвременните условия за подслон, обслужване и развлечения.

Все повече основна грижа на всички, които работят в хотела, е клиентът да остане доволен, защото ще се "продават" преди всичко обстановката, приятната атмосфера, уютът.

В света, по начина на стопанисване хотелите биват: напълно самостоятелни или включени в хотелиерски вериги. Обикновено, не са включени в хотелиерски вериги малките хотели, които в много случаи се обслужват от членовете на семейството на собственика на хотела, т.н. "семейни хотели".

В Европа 50% от хотелиерските легла са включени в хотелиерски вериги, в САЩ - около 82%.Сподели линка с приятел:


Яндекс.Метрика
Хотелиерство и ресторантьорство – същност, обекти и продукти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.