Хотелиерство и ресторантьорство – същност, обекти и продукти


Категория на документа: ДругиХотелиерската верига е предприятие, което обхваща най-малко 3 хотела, които работят под нейната обща марка. Хотелиерските вериги биват три вида. Първо - вериги, които стопанисват само собствени хотели. Второ - хотелиерски вериги, стопанисващи както собствени хотели, така и такива, включени в нея на основата на франшизен договор. Трето - хотелиерски вериги, които обхващат само хотели на договорна основа.

За самите хотели значението на хотелиерските вериги се състои: първо, в това, че включените към веригата хотелиерски заведения работят, като ползват нейната марка, а това за неговите клиенти е гаранция за качеството на хотелиерските услуги и култура на обслужване, която е присъща на веригата; второ, обикновено хотелите, включени към дадена хотелиерска верига, ползват нейната система както за резервации, така и за реклама. ("Шератон")

Условно, хотелиерските вериги могат да бъдат групирани в следните групи:

Първата група са вериги, които обхващат луксозни хотели. Това са хотели, в които най-пълно могат да се задоволят разнообразните потребности на високоплатежни посетители, а така също на важни държавни служители.

Втората група хотелиерски вериги обхващат хотели, които са предназначени да обслужват масовия туризъм.

Третата група включват т.нар. "икономични хотели". Това са хотели, които по ценова категория са от една звезда. Дълго време в редица страни, евтините хотели от една звезда са били синоним на западнали и нехигиенични обекти. В западните страни, днешните икономични хотели предлагат на многобройна категория клиенти евтино и същевременно удобно подслоняване, което се постига с помощта на оптимална механизация и автоматизация на труда на обслужващия ги персонал. В резултат на всичко това, значението на хотелиерските вериги, обхванали само икономични хотели, непрекъснато расте.

В България доминират хотелите с 1 и 2 звезди. И за развитието на туризма у нас би следвало инвестициите да се насочват към реновации и модернизиране на наличните хотели от 1 и 2 звезди, за да достигнат равнището на икономичните хотели в другите страни.

2. Ресторантьорство - подсистема на извъндомашното хранене и част от туристическата индустрия

2.1. Извъндомашно хранене

Храненето е система. Първата нейна подсистема е извъндомашното хранене. Втората подсистема - домашното хранене. Между двете подсистеми на хранене има общи черти, но и различия.

Извъндомашното хранене е дейност на юридически или физически лица, за да се задоволява ежедневната човешка потребност - храненето.

Извъндомашното хранене е обществена форма за организация на кулинарно производство, за продажба на стоки и нестокови услуги, за задоволяване на платежоспособното потребителско търсене по обем и структура, по време и място, за да се реализира социално-икономическа ефективност.

Извъндомашното хранене е производствено-търговска-финансова дейност. Тя се организира и управлява в условията на пазарна икономика, при спазване на принципите и механизмите на пазарната икономика.

Обобщена информация за извъндомашното хранене

Извъндомашно
храненеТехнологии

Техника

Икономика и мениджмънт

Сегментиране на пазара

Бизнес и маркетингСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хотелиерство и ресторантьорство – същност, обекти и продукти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.