Хотелиерство и ресторантьорство – същност, обекти и продукти


Категория на документа: Други


Допълнителните хотелиерски услуги могат да се класифицират в няколко основни групи.

Първата група е свързана със създаването на уют в хотелиерската стая (телевизор, видео, каса, хладилник и др.).

Втората група услуги създават по-добри условия за бита на госта: пране и гладене, фризьорски услуги, коли под наем, румсервиз и др.

Третата група услуги са свързани със задоволяване на културните потребности на госта: ползване на книги от библиотеката на хотела, осигуряване на вестници на съответния език, организиране на изложби в салоните на хотела и др.

Четвъртата група - покупка на билети за театър, опера, концерт и кино, а също така за различни транспортни средства.

Пета група - използване на различни спортни съоръжения в хотела.

Шеста група - медицински услуги.

Седма група - съобщителни и комуникационни услуги.

Осма група - участие в различни хоби курсове (бродерия, грънчарство, българска кухня и др.)

Девета група - продажба в самия хотел или около него на сувенирни стоки.

Десетата група са анимационните услуги. Това е дейност, която има за цел да насърчи госта към активно и разнообразно използване на свободното време чрез участие в специално разработени програми.

Това са най-важните допълнителни хотелиерски услуги. Днес в реномираните хотели с 4 и 5 звезди се предлагат над 200 допълнителни услуги, които клиента може да ползва срещу заплащане.

Обикновено хотелиерската сграда обхваща и няколко типа ресторантьорски заведения, след които централно място заема основния ресторант. Той е предназначен да осигурява храненето на гостите на хотела. При наличие на свободни места обаче той може да бъде достъпен и за гости от града или туристическото селище.

В редица хотели в цената на стаята или леглото се включва и стойността на сутрешната закуска; закуска и вечеря или целодневно хранене при известна отстъпка в цената.

Голямо значение за перфектното обслужване в хотелиерските ресторанти има и неговото разположение (обикновено на първия етаж), като за влизането на външни посетители в търговската му зала трябва да има отделен вход от улицата.

В големите хотели обикновено на някои от етажите има бюфети на разположение на клиентите.

Към допълнителните услуги, които може да предлага ресторантът към хотела спада рум-сервизът в стаите.

Допълнителните ресторантьорски услуги включват и продажбата на тютюневи изделия и цветя от специален продавач, който обикаля около масите.

В много от ресторантите към хотелите се изнасят оркестрови, вокални и артистични програми. В тези ресторанти обикновено има и дансинг, който е на разположение на неговата клиентела. Тези допълнителни услуги могат да бъдат включени в цената на консумираната кулинарна продукция и напитки, а може и да се заплащат отделно срещу входни билети.

Казаното за допълнителните услуги, предоставени в хотелиерския ресторант, важи и за ресторантьорските заведения, които са извън него.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хотелиерство и ресторантьорство – същност, обекти и продукти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.