Хранене на тежко болен. Изкуствено хранене.


Категория на документа: Други


* местна инфекция и сеспсис;
* метаболитни нарушения (хипогликемия, нарушение функцията на черния дроб и т. н.);
* емболия.

Противопоказания:
- остра бъбречна недостатъчност;
- чернодробна и сърдечно - съдова недостатъчност;
- хиперхидратация на организма;
- тромбоемболия и други.

Подготовка на болния:
* медицинската сестра информира болния за предстоящата манипулация;
* болният да е извършил физиологичните си нужди;
* да му се придаде възможно най- удобно положение в леглото.

Подготовка на медицинската сестра:
* тя трябва да бъде чиста, спретната и приветлива;
* да бъде с измити и дезинфекцирани ръце;
* да умее да общува с пациентите.

Необходими принадлежности:

Всичко необходимо за капкова венозна инфузия:
- табличка, застлана с лигнин;
- спирт 75 ;
- съд с памучни тампони;
- стерилни марли;
- стерилна затворена система;
- шина;
- бинт;
- лейкопласт;
- ножица.
- есмарх.
- статив.
- мушама и лигнин.
- бъбрековидно легенче.
- разтвор, съдържащ основни хранителни съставки, електролирити и витамини.

Техника на изпълнение:

Всяка инжекция представлява психическа и физическа травма за болния. Ето защо той трябва да бъде много добре подготвен за това. За тази цел са необходими:
1. Психическа подготовка на пациента. С индивидуален подход, в зависимост от възрастта и състоянието на болния, специалистът по здравни грижи запознава пациента със същността на манипулацията, значението й за неговото лечение и поведението му по време на инжектирането, като разсейва страха му и го успокоява.
2. Вземане информирано съгласие от пациента за извършване на манипулацията.
3. Осигуряване на относително физическо и психическо спокойствие на пациента. На страхливи болни и болни с делир, извършването на манипулацията изисква добра имобилизация (фиксиране) поради реакцията от убождането, тъй като при внезапни движения на пациента, иглата може да се счупи и остане в тъканите.
4. Специалистът по здравни грижи измива и дезинфекцира ръцете си.
5. Пациентът заема легнало положение.
6. Определяне на вената за пунктиране.
7. Поставяне на мушама под мястото.
8. Стягане с есмарх 5 см. над определеното място, краищата на който се връзват на "ключ" по посока на раменете.
9. За постигане на по - добро напълване на венозния съд, приканване пациента да свива ръката си в юмрук, който свива и разпуска.
10. Дезинфекциране на избраното място със спиртен тапмон в посока периферия към център (отдолу на горе).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хранене на тежко болен. Изкуствено хранене. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.