Икономическа социология


Категория на документа: ДругиИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ФАКУЛТЕТ УПРАВЛЕНИЕ

КУРСОВА РАБОТА
по ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ

ИЗГОТВИЛИ: ПРОВЕРИЛ:

2011

Анализ на резултатите от проведеното изследване за условията и качеството на обучение за студентите в икономически университет - Варна

Целта на анкетата, направена в икономически университет-Варна, на четирите курса е да се добие представа за мнението на студентите относно целия университет, условията и качеството на обучение. Така с помощта на настоящите студентите може да се направят подобрения и да се отстранят слабостите, за да може университетът да стане едно по-добро, модерно и привлекателно учебно заведение за бъдещите студенти. Анализа на резултатите показват, че действително студентите са доволни от избора си на висше учебно заведение.

I. Положителна характеристика за условията и качеството на обучение.

1. От проведената анкета, 0,68 от първокурсниците смятат, че университета разполага с много добра материална база. I=(33+50)-(14+1)100=0,68. Средно 0,65 от второкурсниците са доволни от базата и качеството, което се предлага от ВИНС. I=(20+56)-(17+6)/100=0,65%л Третокурсници са по-недоволни, като процента спада до 0,43. I=(17+53)-(23+4)100=0,43 като се има в предвид, че анкетираните за с двама по-малко от другите 3 курса. При четвъртокурсниците този процент се запазва- 0,43 смятат, че университета разполага с добра материална база и високо качество на обучението. I=(15+56)-(25+3)100=0,43.

2. 0,64 от първокурсниците смятат, че имат достъп до необходимата информация за учене. При второкурсниците процентът е най-нисък,средно 0,42 смятат, че имат необходимия достъп до информация. При третокурсниците този процент се покачва до 0,52 средно смятат че имат достъп до информация. Процента при четвъртокурсници е 0,54.

3. Първокурсници, които смятат, че обучението в икономическия университет е по съвременни учебни програми средно са 0,36. Едва 0,05 от второкурсниците смятат, че има съвременни учебни програми във ВИНС. При третокурсниците този процент вече е отрицателен: -0,2, малко повече от анкетираните третокурсници смятат, че не се използват модерни програми за обучение. Отрицателния процент при четвъртокурсниците се повишава на: -0,31.

4. 0,65 от първокурсниците мислят, че преподавателите, които им преподават са специалисти в своята област. При второкурсниците този процент е: 0,54 като въздържалите се от отговор са 7. Третокурсниците, средно 0,63 смятат преподавалите си за специалисти. При четвъртокурсниците този процент се запазва - 0,63.

5. Първокурсниците които мислят, че в университета се ползват съвременни технически средства са 0,37. Малко над половината второкурсници са съгласни,че се използват съвременни технически средства, едва 0,02. При третокурсниците този индекс вече е отрицателен, малко под половината анкетирани -0,02, не са доволни от използваните технически средства. Четвъртокурсниците -0,15 са недоволните от предлаганите средства за обучение.

6. 0,29 са първокурсниците, които смятат, че учебниците са скъпи и достатъчни на брой. Отрицателен е процента и при второкурсниците -0,49. Същият е индекса и при третокурсниците, малко повече от 70 от анкетираните не са доволни от цените на учебниците. Пак малко над половината от четвъртокурсниците са недоволни -0,02.

7. Средно -0,39 от първокурсниците смятат, че е достъпно съдържанието на учебниците. Точно 0,3 от второкурсниците не могат да усвоят написаното в учебниците -0,3. Малко над половината от третокурсниците са доволни от учебниците като съдържание или 0,02. При четвъртокурсниците - 0,57.

8. 0,4 от първокурсниците са доволни от преподаването и излагането на лекциите. При второкурсниците е малко повече - 0,46. При третокурсниците: 0,22. Средно 0,42 от четвъртокурсниците са доволни от лекциите.

9. Средно 0,42 от първокурсниците смятат, че системата за текущ контрол е мотивите студентите да учат системно. Второкурсниците, средно 0,53 са доволни от системата за текущ контрол и са сигурни за изпита. Третокурсници - 0,47, а четвъртокурсници - 0,42.

10. 0,65 от първокурсниците са доволни от разпределението на времето между лекции, упражнения и самоподготовка. Второкурсниците са малко по-критични към графика си: 0,54. При третокурсниците - 0,63, при четвъртокурсниците той е същия - 0,63.

11. Упражненията изясняват практическата насоченост на придобитите знания.
За първи курс - 0,59. Втори курс - 0,43. Трети курс - 0,58. Четвъртокурсниците - 0,3.

12. Преподаватели разбират проблемите на студентите и справедливо оценяват техните знания. При първи курс индекса е отрицателен 0,37. Втори курс -0,35. При третокурсниците още е отрицателен -0,18. Четвъртокурсниците - -0.23.

Въпрос
курс
1
2
3
4
5
6
7Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическа социология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.