Икономически анализ на акционерно дружество


Категория на документа: Други


5) Контролира процеса на разкриване на информация в рамките на предоставената му от закона и Устава на дружеството компетентност;
6) Осигурява стриктното спазване на принципа за избягване конфликти на интереси при извършване дейността на дружеството. Само с единодушно решение на Съвета на директорите се сключват договори със свързани лица на дружеството, на акционери, на лица участващи в управителните органи и на лица участващи в управителните органи на акционерите (с изключение на покупко -продажбите на стоки, материали, оборудване и услуги предвидени в одобрения бюджет за съответната година).

През последните години настъпват промени и в управленския състав на всеки от магазините на "Доверие- Брико" АД- Mr. Bricolage в цялата страна. Преди 2007 г. управленския състав на Mr. Bricolage гр. Варна е бил както следва (виж схема 1):

Схема 1.Главен приемчик
ИТ
Директор

Оперативен счетоводител
тел

приемчици

Секторен- Дърво
Заместник Директор

Секторен-Градина

Секторен- Декорация

СекторенИнструменти

Секторен- Железария
Секторен- Баня и електричество

Консултант- продавачи

След 2007 г. настъпват значителни промени в управленския състав. Премахната е длъжността Заместник Директор и е намелен броя на секторните от 6 на 4- като някои от секторните отговарят за два или повече сектора. Но за сметка на това са назначени заместник секторни ( 4 на брой ) и обслуващия персонал освен от продавач- консултанти се състои и от експерт продавачи и търговски служители.

3. Предмет на дейноста

Основната дейност на дружеството е изграждането и управлението на верига магазини от типа "Направи си сам" в цялата страна. Във всеки един от тези магазини- "Мr.Bricolage" са разположени 50 000 стоки за дома и градината с доказано качество и реални цени. Асортиментът от продукти включва както базисни и масови, така и по-луксозни и нови за българския пазар стоки. Отличителна черта на магазините "Mr.Bricolage" е комбинирането на голям брой български и чужди производители и доставчици.

Магазините са изградени по френски стандарт, в който разположението на артикулите в пространството цели максимална функционалност и удобство за посетителите. Всеки магазин предлага и допълнителни услуги като нарязване на дърво и стъкло, рамкиране, тониране на бои, изработка на ключове, заточване на вериги, гаранционен сервиз, транспорт на закупени стоки.

За да бъде в крак с времето, с желанията и потребностите на клиентите, ръководството на фирмата и неговия търговски отдел обновява и допълва непрекъснато селекцията на предлаганите продукти и услуги според търсенето и модните тенденции на пазара. Източникът на печалби не идва само от съществуващите продукти, а и от специалните услуги, които фирмата предоставя на клиентите си, които са и предпоставка за привличане на нови клиенти и завладяване на по- голям пазарен дял.

Продуктовата гама е обособена в групи според преобладаващото предназначение: дребна железария, инструменти /ръчни и електрически/, осветителни тела, електрически прибори и материали, баня, декорация, дърво, ремонт и строителство, градина и др.

Отличните резултати на Mr. Bricolage са доказателство, че досегашната стратегия за всестранно обслужване на клиентите е правилна. Следователно трябва да се развива и обогатява с нови услуги и форми. От една страна, целта и е да предоставя комплексни услуги, а от друга- възможно по- голяма част от тях да бъдат уникални решения на техните проблеми, такива каквито клиентът няма къде другаде да получи. Така например те непрестанно разширяват разнообразието от предлаганите в магазините им стоки и услуги при това не само по количество, но и като качество. Зад отрупаните със стоки щандове стои къртовският труд на техните специалисти в проучване на нови стоки, на производители, в търсене на нови доставчици и т.н. Това е непрестанен процес, защото немалка част от стоките, особено в областта на обзавеждането, се влияят силно от модните, включително сезонни тенденции. Затова са длъжни да следят изпреварващо и да улавят вярно тези тенденции, бързо и адекватно да настройват гамата от предлаганите стоки. Не на последно място при подбора на стоките се съобразяват и с различните финансови възможности на клиентите. Стремят се да предлагат "решения за всеки джоб" и всеки вкус.

През последните години се наблюдава тенденция на преход от принципа "Направи си сам" към "Купи си сам". Това е световна тенденция, която отчетливо се откроява и при анализа на средностатистическата кошница на покупките при нас. Все повече се търсят цялостни решения, а не само отделни елементи. Затова все повече се насочват в предлагането на комплексни решения, а не на механичен сбор от различни инструменти, приспособления и материали.

В началото на дейността им акцентът преди всичко било в предлагането на ръчни електрически машини и инструменти. Търсенето им по това време било извънредно силно. Сега обаче клиентите все повече търсят цялостни решения- не просто умивалници, плочки и лепила, а желаят да обзаведат цялостно своята баня. Затова магазините на "Mr. Bricolage" ги очаква опитен и квалифициран консултант, подготвени са различни типове изградени бани и след като клиентът направи своя избор, му се предлага в комплект всичко необходимо за неговото изпълнение. Всичко това изисква висок професионализъм както при създаването на продуктова гама, така и в представянето на стоките във всеки от магазините.

Тук трябва да се подчертае важната ролята на консултанти. От една страна, те подпомагат клиентите да направят верния за себе си избор. От друга страна обаче, те са и най- добрата обратна връзка за проучване на интересите и потребностите на клиентите. Това позволява своевременно и адекватно да се реагира на промените в търсенето и изискванията на клиентите.

4. Конкуренти на дружеството

"Доверие Брико" АД се е доказала като една от най- коректните и предлагаща несъизмеримо разнообразие на стоки и атрактивни цени. Съществуващата конкуренция стимулира фирмата към предлагане и представяне на богат асортимент от висококачествени продукти, пълно задоволяване на потребностите и изискванията на потребителите и спечелване на тяхното доверие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически анализ на акционерно дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.