Икономически анализ на акционерно дружество


Категория на документа: ДругиОсновните конкуренти на "Доверие Брико" АД са:
* Един нов магазин "Praktiker"- общо 9 магазина в 8 града;
* Нов пряк конкурент BauMax- с 2 магазина в 2 града (Пловдив и Стара Загора);
* Развитие и концентриране на търговията на дребно на мебели и обзавеждане- Айко, Зона, Мобексперт;
* Запазване на локалните позиции на български конкуренти като Алати, Практис, Мастерхаус;
* Запазване позициите на специализираните магазини за баня, инструменти, строителство, градински центрове.
Основната цел, която си поставя фирмата е преумущество и утвърждаване пред конкурентите.

5. Органиазация на МТБ на търговската дейност на предприятието

Вътрешната структура на магазините "Mr. Bricolage" е изградена по видове стоки и по предназначение, така че клиентите да се ориентират лесно, а самата стока е наредена според съвременните тенденции в мърчандайзинга, съобразени с последните маркетингови новости и в същото време продуктите са близо до самите клиенти. За по-голямо улеснение селекцията на магазинните е разпределена в осем района: Железария, Инструменти, Електричество, Баня и плочки, Декорация, Дърво, Строителство и Градина, като към всеки район са създадени множество подрайони, така че всяка група стоки да е логична и с ясно послание към клиента.

Продуктовите предложения за декорация и ремонт на дома и градината, селектирани в магазините, са представени на повече от 120 000м² търговска площ и са съобразени изцяло с националните специфики на всяка държава. Устройството на търговските обекти включва архитектурните решения относно площта и формата на търговската зала, склада, помощно- техническите помещения, връзката между тях, екстериора и интериора.

Ще разгледаме МТБ на един от търговските обекти на фирма "Доверие- Брико" АД- "Mr. Bricolage" гр. Варна. Търговската зала на магазина се разделя по своето предназначение на определени зони, където се изпълняват определени технологични операции. Основните зони са: зона за продажби на стоките, касова зона, зона "вход-изход", зони на проходите за движение на купувачите.

Зоната за продажба обхваща: площите за поставяне на технологично оборудване за излагане на стоките за продажба /монтажна площ - около 1/3 от общата площ на магазина/; площите за изложените без оборудване стоки /изложбена площ/ и площта за движение на купувачите и местата на продавачите.

Определянето на търговската площ на всяка стокова група се извършва по следните критерии:
> В зависимост от дела на съответната стокова група в обема на продажбите;
> В зависимост от продажбите, които съответната стокова група носи на един м2 търговска площ;
> В зависимост от печалбата на един м2 търговска площ.

За стоките с по-малък обем на продажбите или по-ниска печалба се отделя по-малка площ от търговската зала.

Разнообразният асортимент от отделните стокови групи са разграничени на отделни етажи. За да може да осигури възможно най- голямо удобства на клиентите си се предлагат и разнообразни допълнителни услуги като: доставка, нарязване, пробиване, тунирване на бои и др.

В магазина се използва най- модерното оборудване, с добре обучен и със съответната професионална квалификация персонал. Бързината на обслужване, прецизността при разчетните операции се постига чрез използването на касови терминали и сканиращи устройства, които автоматично въвеждат информация от баркодовете на продуктите в магазина.

Търговския персонал в магазина има на разположение- 3 електрокара, 3 електрически колички и 8 палетни колички за по- лесното придвижване на тежките стоки и съответно по- бързо обслужване на клиентите. В дърводелната, която се намира в дънато на магазина, персоналът разполага с машини за рязане и кантиране на плоскости, които са много опасни и там е забране за влизане.

"Mr. Bricolage" притежава и озвучителна техника, чрез която се извършва и комуникация между персонала на магазина и този на офиса в съседство. Музиката, звучаща от нея създава приятна атмосфера за пазаруване. Навсякаде са поставени табелки, показващи местоположението на стоките, което води до спестяване на време при търсене на точно определен продукт.

Всеки ден консултантите са на разположение, за да помогнат на клиентите за техния малък или голям проект и да предложат най-доброто решение за дома и градината.

6. Планиране на продажбите на дружеството

Общия обем продажби изразява цялата съвкупност от извършени продажби от търговската фирма на непосредствените клиенти чрез търговската мрежа за определен времеви хоризонт. Планираният общ обем продажби е необходим процес, защото е основен резултат от фирмената дейност и е основополагащ вътрешно- фирмен фактор с голямо икономическо влияние.

За планирането на общия обем продажби могат да се използват следните методи:
> метод на срдения темп на прираст;
> метод на екстраполация;
> еднофакторен регресионен модел;
> коефициент на еластичност.

В настоящата курсова работа за да планираме продажбите на един от търговските обекти на фирма "Доверие Брико" АД- "Mr. Bricolage" гр. Варна ще използваме два метода: метод на екстраполация и еднофакторния регресионен модел. Планирането на продажбите се извършва за период от пет години.

Целта на планирането на общия обем на продажбите за плановия период е да покаже влиянието на продажбите и какво значение играе то за фирмата. Прогнозиранете на продажбите е от важно значение за всяка организация и служи за бъдещото и развитие.

Планирането чрез метода на екстраполация се базира на това, че обема на продажбите е функция от времето като фактор.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически анализ на акционерно дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.