Икономически анализ на акционерно дружество


Категория на документа: Други


2010
3
21 052
2011
4
23 263
2012
5
25 474
2013
6
27 686
2014
7
29 897


След решаване на системата от уравнения се получават следните коефиценти за a и b: a= 14 419 и b= 2211,1, т. е. уравнението има вида y= 14 419 + 2211,1 . t.

Извода е, че за следващите 5 години стокооборота на "Mr. Bricolage"- Варна ще се увеличи от 72 094 на 127 372 хил. лв.

Корелационно- регресионният анализ отразява връзката между доходите на населението и стокооборота. Тази връзка почти винаги се изразява с уравнение на права от вида y= a + b.x, където y е стокооборота, а x са паричните доходи на населението. Правилното им определяне е доста важно, защото това уравнение ще послужи като прогноза за развитие на стокооборота през следващите години.

За по- лесно изчисление данните са приравнени в хил. лв. и в проценти. За прогнозиране на общия обем на продажбите са необходими:
* темп на развитие на паричните доходи през прогнозния период: 2010- 2%,2011- 3%, 2012- 5%, 2013- 7% и 2014- 10%;
* базистните продажби на 1л. от населението;
* прогноза за числеността на населението- 360 хил. души през базистната 2009г.;
* коефициент на корелация, изразяващ връзката между фактора доход на населението с промяната на стокооборота.
Табл. 3
Години
Доходи (%), x
Общ обем CO (%), y
x . y
x2
y2
y= 3,84+ 0,71.x
2005
15,3
13,67
209,15
234,09
186,86
14,703
2006
18,7
17,84
333,6
349,69
318,26
17,117
2007Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически анализ на акционерно дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.