Икономически анализ на акционерно дружество


Категория на документа: Други


360+ 5,97.360= 381,49
2012
5
y = 3,84+ 0,71.5=7,39%
360+ 7,39.360= 386,6
2013
7
y= 3,84+ 0,71.7= 8,81%
360+ 8,81.360= 391,72
2014
10
y= 3,84+ 0,71.10= 10,94%
360+ 10,94.360= 399,38


Планът за продажбите на "Mr. Bricolage" може да се съгласува с пропускателната способност като търговските площи са 5 400m2- застроената площ във Варна. Разпределението на площите според работния ден ще бъде следното- 60%- 8 часа, 30%- 10 часа, 10%- 12 часа, а според броя работни дни в години: 70%- 300 дни, 28%- 330 дни, 2%- 360 дни. Норматива за CO/ m2 е 5300лв.

Пропускателната способност се намира по формулата: E =Tn. Kc. Kn. CO/m2
където : Kc (коефициента на сменност)= 0,60.8 + 0,30.10 + 0,10.12 = 1,125

8
Kn (коефициент на непрекъснатост)= 0,70.300 + 0,28.330 + 0,02.360 = 0,86

360
Табл. 5. Пропускателна способност
Години
Турговски площи (Tn) m2
Kc
Kn
CO/m2
E=Tn.Kc.Kn.CO/m2
2010
5 400
1,125
0,86
5,3
27 690
2011
5 400
1,125
0,86
5,3
27 690
2012
5 400
1,125
0,86
5,3
27 690
2013
5 400Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически анализ на акционерно дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.