Икономически анализ на акционерно дружество


Категория на документа: Други


1,125
0,86
5,3
27 690
2014
5 400
1,125
0,86
5,3
27 690

Табл.6. Съгласуване на плана за CO с пропускателната способност, ако норматива за CO/m2 остава непроменлив
Години
План за CO
(хил. лв.)
Пропускателна способност
(хил. лв.)
Отклонение
(хил.лв.)
2010
378,94
27 690

2011
381,49
27 690

2012
386,6
27 690

2013
391,72
27 690

2014
399,38
27 6908. Управление на човешките ресурси

Фирмата "Доверие Брико" АД ясно осъзнават тежестта на фактора човешки ресурс и неговата мотивация за постигане целите на организацията и превръщането на тези цели като лични от части.

Що се отнася до планирането на численоста на персонала тук важно значение има структурата на персонала и разделянето му на търговски и административно- управленски персонал. Значително по- голям е делът на търговския персонал и колкото повече е той, разбира се имайки и предвид капацитета на отделните обекти и съобразено с търговската производителност на всеки един то, толкова по- голям ще бъде и просперитета на фирмата.

Набирането и подбора на персонала е от особено значение за фирмата. Този процес е свързан с високи разходи и лошия подбор може да доведе до: снижаване равнището на изпълняваната дейност; заангажиране на време от страна на мениджъра за наблюдение и контрол; необходимост от допълнително обучение; текучество и увеличаване разходите за наемане. От друга страна добре подбрания и квалифициран персонал води до по- голяма производителност, повишаване качеството на обслужване, просперитет на фирмата, а също така и до повишаване на зплатите.

В търговските обекти "Mr. Bricolage" се привличат предимно млади, динамични и креативни личности, с добро образование и умения за работа в екип. Отделят се значителни средства за обучения и развитие на персонала, за курсове по комютърна грамотност, чужди езици, търговия, умения за продажби, отговаряне на възраженията на клиентите, организация на времето, продуктови обучения и т.н. Обученията се провеждат от дъщерна фирма на дружеството.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически анализ на акционерно дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.