Икономически анализ на акционерно дружество


Категория на документа: Други


За просперитета на фирмата от особено значение е и мотивацията на персонала, която главно се изгражда от работната заплата. Важно допълнение се явява факта, че този показател не е еднакъв за различните структури на персонала. За обикновените търговски служители, които основно реализират стокооборота, заплатата се изчислява въз основа именно на този стокооборот като процент от него. Процента се определя от разработена от фирмата специална система за стаж във фирмата и най- вече качество на работа и опит в дадената дейност.

За разлика от търговските служители мениджърският екип получава своите възнаграждения въз основа на печалбата. Това се налага от крайно отговорната позиция, която заемат в организацията. Те се стараят да повишат печалбата като цяло и по този начин да увеличат доходите си. Освен това този показател съчетава в себе си информация както за обема и структурата на стокооборота, така и разходите за стоково обръщение, равнището на търговските надбавки, скоростта на стоково обръщениеи др. Всички тези фактори изцяло са под влиянието на мениджарите и до голяма степен печалбата е в техни ръце посредством упраявлението с правилните средства и методи.

Стремежът към обучение на служителите, използването на мениджърски управленски системи, работата в екип и изграждане на доверие и чувство на съпричастност към интересите на фирмата, са едни от най- силните преимущества на предприятието. Отделя се особено внимание на непрестанното обучение и подготовка на консултанти. Те са при всеки щанд и се притичат с готовност да окажат квалифицирана помощ, за да може клиентът да се ориентира кое е най- доброто решение за неговия конкретен случай.

10. Ценова политика на фирмата

Фирмата "Доверие - Брико" предлага продуктите и услугите си на по - високи цени в сравнение с конкурентните магазини от типа "Направи си сам". Добре обучения квалифициран персонал, голямото разнообразие от около 20 хил. продукта и десетки услуги, близкото разположение на магазина до клиентите, удобния достъп и дълго отворено работно време помага на ръководството да приложи гъвкава ценова политика съобразена с динамиката на пазара. Въпреки засилващата се конкуренция, проучванията показват отчетливо, че потокът посетители в магазина не само че не намалява, но има устойчива тенденция към повишаване. В немалка степен това се дължи и на факта, че част от стоките, които се предлагат, не се намират по другите магазини. Стремят се не само да поддържат повече уникални стоки, но и да предлагат по - голяма многовариантност, отколкото при който и да било от конкурентите ни. Това ще рече, че за даден вид стока клиентът може да избере няколко варианта от различни производители, с различен дизайн, различаващо се качество, функционалност и разбира се - цена.

Тази уникалност в предлагането на стоките се дължи на труда и опита на специалистите и на все по- разширяващите се контакти за директен внос от производители извън България. Като голям клиент, фирмата все по- успешно се договаря да седоставят в магазините и стоки, специално произведени или внесени по наша поръчка. Стоки, които те не предлагат на други търговски вериги.
Със същата цел постепенно се налага и собствена марка за все повече стоки. Това са продукти, произведени специално за тях и под техен контрол. Те неминуемо са по - скъпи от масовия безразборен внос от Китай, но пък за сметка на това имат гарантирано качество и съответно все повече се търсят. "Доверие - Брико" АД не си поставя постигането на най- ниска цена като своя основна цел. Според тях такава политика работи срещу клиентите. Така например търговските вериги, за които този принцип е водещ, са принудени рязко да ограничат своя асортимент, за да могат да поддържат възможно най- ниско ценово ниво и обикновено предлагат продукт от първа цена, като клиента няма възможност за избор. Липсата на разнообразие отблъсква по- претенциозните клиенти, а те стават все повече и повече.

"Доверие- Брико" не подценява влиянието на цените, но въпреки това бих казала, че преследването на най- ниски цени никога не е било основна цел в тяхната политика. Това виждане се споделя вече и от преобладаващата част от техните клиенти, защото на всеки е ясно, че покупката "струва точно толкова, колкото плащаш" и всяко качество си има своята цена. Стремежът единствено към постигане на най- ниска цена никога не води до добър резултат. Даже подозрително ниската цена вече отблъсква клиента, защото предполага стока с ниско качество.
11. Анализ на ефективността на търговската дейност на фирмата

Стратегии и тактики за подобряване на търговската дейност и нарастване на продажбите

Като една от най- големите фирми, наложи ли се на пазара, притежаваща голям пазарен дял от този пазар фирма "Доверие Брико" АД има своите слаби и силни страни. Силните страни, които притежава фирмата са: голямо териториално покритие; строен и прост управленски апарат; гъвкавост при вземане на решения; добра маркетингова концепция, спрямо която фирмата наглася продуктите спрямо търсенето и предпочитанието на клиентите.

За поддържане на своите лоялни клиенти, високия имидж и за задоволяване изцяло или в по- голяма степен на потребителското търсене фирмата трябва да обърне вниманието си към подобряване на своите слаби страни, а именно: високите цени и риска, който съществува, при намаляване на покупателната способност да се намали стокооборота, поради одръпване на клиентите и пренасочването им към по- евтини алтернативи.

С оглед постигане на заложените в маркетинговия план цели, ръководството на фирмата трябва да се съобрази с някои нови изисквания и промени, проявяващи се в резултат на постоянно променящото се потребителско търсене на стоки и услуги.

Трябва също да се съобрази и с това, че търговията е свързана с голяма конкуренция, налагаща непрекъснати нови динамични форми на управление, маркетинг и реклама. За един по- продължителен период в търговията се очертават следните тенденции:
* оптимално съчетание на добро качество на продуктите и услугите с разумни цени;
* обновяване на селекцията с цел постигане на по-високо задоволяване на търсенето на нови и модерни продукти;
* грижи за подготовка на кадрите и професионалното им развитие в рамките на предприятието.

Заключение

В съвременните условия на пазарна икономика много фирми загиват и фалират защото не разработват бизнесплан за дейността си, не планират очакваните приходи и разходи. Бизнеспланът характеризира жизнеността на бъдеща или съществуваща компания, нейните производствени и финансови елементи, маркетингови възможности и стратегии, мениджърски умения и знания. Една от основните функции на бизнесплана е да привлича кредитори и инвеститори. Първото впечатление, което те си създават за компанията и нейните мениджъри, е качеството на плана.

Фирма "Доверие Брико" АД е на пазара от 10 години и е със сериозни позиции, пред конкуренти, кредитори, партньори и клиенти. Мениджърите на компанията знаят, че най- добрият начин за успех на новите им бизнес планове е разработването на работещи инвестиционни бизнес проекти. Те разработват, всеки път, своя бизнесплан внимателно и компетентно, с ясна предства какво точно искат и как да го постигнат стъпвайки на натрупания през годините опит.

Мениджърите на фирмата смятат, че с прецизно разработения и подсигурен от екипите и опита им бизнесплан (за периода 2010 - 2015 г.), могат да продължат развитието на българския пазар, да затвърдят позициите си пред конкурентите и да осигурят на кредиторите и акционерите спокойствието в инвестициите им, като осъществят плановете и ангажиментите, които са обещали.

Използване литература

1. Годишен доклад за дейностана "Доверие Брико" АД
2. Междинен консолидиран доклад за дейноста на фирмата
3. Финансови отчети
4. www.mr-bricolage.bg

??

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически анализ на акционерно дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.