Икономически ефект и ефективност


Категория на документа: Други- отразяващи процесите, способстващи получаването на тези резултати.

ССП предвижда разлагането на бизнес-процесите в организацията на отделни компоненти, определяне на връзките между разходите за разпределение за всеки етап от работата и създаваната от тях ценност, а след това съпоставянето им с крайните резултати от работата. По такъв начин се прави оценка на разходите за разпределение според видовете дейности и оценката на обслужването им. ССП може да бъде използвана и за създаване на система от възнаграждения на персонала в организацията.

Реализацията на ССП в организацията се осъществява по направлението "отгоре надолу": системата отначало се разработва на висшето ниво на ръководството, а след това се свежда до нивото на стопанските подразделения и сътрудници. Средно, разработката и внедряването на ССП в организацията отнема около четири месеца.

Таблица 4. Балансирана система от показатели за един от големите отдели на компания за производство на програмно обезпечение
Аспект на дейността на организацията
Стратегическа цел
Показател
Конкретно значение
ФИНАНСИ: положение на организацията от гледна точка на инвеститорите
1Достигане на норма на печалба на вложенията капитал по-висок от средния за отрасъла
2. Обезпечаване на темповете на растеж на продажбите по-висок от пазарния
3. Увеличение притока на парична наличност
1.Печалба от вложеният капитал
2. Прираст на продажбите
3. Чист дисконтиран доход
1. Не по-малко от 25 %
2. Повече от 12 %
3. 500 000 USD за година
КЛИЕНТ: положение на организацията от позиция на клиента
1. Поддържане имиджа на организацията като новатор
2. Позиция на приоритет на доставчика
1. Равнище на новите стоки и услуги, пуснати в продажба
2. Част на продажбите на постоянните клиенти
1. За продукция по-млада от 2 години - повече от 50 %
2. Повече от 60 %
ВЪТРЕФИРМЕН СТОПАНСКИ ПРОЦЕС:
Стопански процеси за достигане на максимални резултати
1. Развитие на регионален пазар А
2. Бързо създаване на хардуерно обезпечение
3. Подобряване управлението на проекти
1. Количеството на нови клиенти в регион А
2. Брой дни между издаване на заповедта и въвеждане в експлоатация на продукта
3. Част на проектите без просрочване в срокове и т.н.
1. Прираст 20 % за година
2. 90 % поръчките се изпълняват за по-малко от 8 дена

3. 96 %
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ: запазване гъвкавостта и възможностите за подобряване на положението на организацията
1. Повишаване удовлетвореността на сътрудниците
1. Количеството на приетите за реализация предложения за подобряване дейността на организацията постъпили от сътрудниците
1. Повече от 10 предложения съотнесено към 1 сътрудник за година


По такъв начин, системата от балансирани показатели обезпечава привеждането на стратегията на организация към четири групи цели:

- финансови цели (доходност за обикновена акция, доход, получаване на нето-активи и др.)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически ефект и ефективност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.