Икономическо развитие на община Ямбол


Категория на документа: Други


2907
293
64
4
в т.ч.:

Селско, горско и рибно стопанство
89
76
11
2
-
Добивна промишленост
5
1
3
1
-
Преработваща промишленост
405
288
84
31
2
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
3
2
1
-
-
Доставяне на води; канализационни услуги;управление на отпадъци и възстановяване
7
2
3
1
1
Строителство
207
145
46
16
-
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
1479
1384
89
6Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическо развитие на община Ямбол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.