Икономико-финансови аспекти на операциите за поддържане на мира


Категория на документа: Други


НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ФАКУЛТЕТ "ОБЩОВОЙСКОВИ"

К А Т Е Д Р А "ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТАКТИЧЕСКИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОТ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ"

учебна дисциплина
"ОПЕРАЦИИ РАЗЛИЧНИ ОТ ВОЙНА И ОПЕРАЦИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА"

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

"ИКОНОМИКО - ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА ОПЕРАЦИИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА"

Изготвил: Ива Великова Проверил:........................
Кл. отд. - 053б /подп. д-р инж. Илиев/
Фак.№ 1105308

Велико Търново
2013 г.
Съдържание

УВОД - 3-5
I ГЛАВА - Същност на операциите по поддържане на мира и организации, имащи за цел опазването на световния мир - 5-6
1.1 ООН - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА. АНАЛИЗ НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ И ФИНАНСИРАНЕТО ИМ. - 7-8
А/ БЮДЖЕТ НА ООН - 8-10

Б/ МИСИЯ НА ООН В КАМБОДЖА /UNTAC/ - ФИНАНСОВО - ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДКРЕПА ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ООН. - 11-12

В/ МИСИЯ НА ООН В СОМАЛИЯ - UNOSOM 1 , UNITAF, UNOSOM 2 - ФИНАНСОВО - ИКОНОМИЧЕСКА ПОДКРЕПА ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ООН - 12-14
Г/ МИСИЯ НА ООН В БИВША ЮГОСЛАВИЯ - ФИНАНСОВО - ИКОНОМИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ООН - 14-15

Д/ МИСИЯ НА ООН ВЪВ ФИЛИПИНИТЕ - РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОМОЩИТЕ ОТ СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ - 15-18

Е/ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ООН - 18-19

Ж/ ФИНАНСОВА РЕФОРМА И ПРЕГЛЕД НА ПЛАЩАНИЯТА НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ - 19-23

З/ КРАТКА СТАТИСТИКА ЗА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ПРИ БЕДСТВИЯ -23

1.2 . ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА. АНАЛИЗ НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ И ФИНАНСИРАНЕТО ИМ - 24-25

А/ БЮДЖЕТ НА ЕС - 25-26

Б/ ИКОНОМИКО - ФИНАНСОВ АСПЕКТ НА ПОДПОМАГАНЕТО НА БЕДСТВАЩИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС - 27-30

1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР, НАТО - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА. АНАЛИЗ НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ И ФИНАНСИРАНЕТО ИМ - 32-33

А/ ВОЕНЕН БЮДЖЕТ - 33-34Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономико-финансови аспекти на операциите за поддържане на мира 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.