Именуване и адресиране в интернет


Категория на документа: Други


 Протокол №1

КМТ

Именуване и адресиране в Интернет

Студент: Георги Александров Ников

Група: 38

Факултетен номер: 111210141

I. Задание.

1. Да се разучат принципите на работа в различни бройни системи.

2. Да се решат зададените от ръководителя на упражнението примери за преминаване от една бройна система в друга. Примерите трябва за бъдат за преход от десетична към двоична, осмична и шестнадесетична бройна система и обратно.

3. Да се решат зададените от ръководителя на упражнението примери за бързо преминаване от двоична към осмична и шестнадесетична бройна система и обратно.

4. Да се разучи структурата на МАС адрес, IPv4 и IPv6 адреси.

5. Да се разучат и публичните IPv4 и IPv6 адреси, частните IPv4 адреси, адресите от тип unicast, anycast, multicast в IPv6.

6. Да се решат зададени от ръководителя на упражнението примери за изчисляване на маска и broadcast адреси в IPv4 и в IPv6.

7. Студентите да се запознаят с принципите на работа с програмния продукт Wireshark.

8. Да се включи програмен продукт Wireshark и с него да се наблюдават MAC, IPv4 и IPv6 адреси, като се запишат в протокола съответните примери.

II. Теоретични бележки.

По време на упражнението придобихме знания за различните бройни системи (десетична, двойчна, осмична, шестнадесетична, BCD) и научихме как да преминаваме от една бройна система в друга.

По време на упражнението също така бяха разгледани и MAC адресите, IPv4 и IPv6 адресите. Беше обяснено тяхното предназначение, тяхната структура и формат. Научихме за какво служат unicast, multicast, anycast и broadcast адресите.

MAC (Media Access Control) адресите идентифицират уникално всеки мрежов интерфейс. Те се задават от производителят на устройството, но впоследствие могат да бъдат променени от администратора. Приема се, че не може да има 2 еднакви МАС адреса.

IPv4 и IPv6 адресите се задават на всеки хост в мрежата. С помощта на тези адреси, устраойствата през които минава пакетът, решават какво да правят с него.

Unicast се използва при предаване от един хост към друг хост, а multicast се използва при предаване от един хост към повече хостове.Broadcast адресите се използват за разпращане до цялата мрежа. Рамките с broadcast адрес се приемат и се препращат от всички хостове. Последният адрес в мрежата е broadcast адресът.
Anycast адресите се използват за предаване до най-близкия от група компютри.

III. Задачи.

Задача 1. Да се преобразуват от десетична в двоична бройна система дадените числа, като се използват алгоритмите за преобразуване:
а) 23 = 00010111
б) 128 = 10000000
в) 107,625 = 01101011,101
г) 34,724 = 00100010,10111001010...
Задача 2. Да се преобразуват от десетична в осмична бройна система числата:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Именуване и адресиране в интернет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.