Индекс на човешкото развитие


Категория на документа: Други


Индекс на човешкото развитие

1. Обща характеристика на Индекса за човешко развитие

Индексът за човешкото развитие с доклад издаден за пръв път през 1990г. Той представлява доклад за човешкото развитие, разработен от пакистанския икономист Махбубн ул Хак. От 1993г. се използва в годишния доклад на Програмата за развитие на Организацията за обединените нации (ПРООН). Авторите са екип от водещи учени, които работят под координацията на отдел Човешки Доклад за развитие на ПЕООН. Докладът се превежда на повече от 10 езика и стартира от 100 страни годишно. От издаването му до днес всяка година се издава такъв доклад, за да се покаже състоянието на страни. Издадените доклади до сега са:
- (1990г.) "Концепция и оценяване на човешкото развитие"
- (1991г.) "Финансиране на човешкото развитие"
- (1992г.) "Глобално измерване на човешкото развитие"
- (1993г.) "Участие на хората"
- (1994г.) "Нови измерения за сигурност на хората"
- (1995г.) "Пол и развитие на човека"
- (1996г.) "Икономически растеж и развитие на човечеството"
- (1997г.) "Човешко развитие и премахване на бедността"
- (1998г.) "Потребление за човешкото развитие"
- (1999г.) "Глобализация на човешкият лице"
- (2000г.) "Права на човека и човешкото развитие"
- (2001г.) "Осъществяване на нови технологии работещи за човешкото развитие"
- (2002г.) "Задълбочаване на демокрацията в един разпокъсан свят"
- (2003г.) "Цели на хилядолетието за развитие"
- (2004г.) "Културната свобода в разнообразния свят днес"
- (2005г.) "Международно сътрудничество на кръстопът: помощи, търговия и сигурност в света на неравенството"
- (2006г.) "Отвъд недостига: властта, бедността и световната водна криза"
- (2007/2008г.) "Борба с изменението на климата: Човешката солидарност в един разделен свят"
- (2009г.) "Преодоляване на бариерите: човешка мобилност и развитие"
- (2010г.) "Богатството на наросите: Пътища за човешкото развитие"
- (2011г.) "Устойчивост и справедливост: по-добро бъдеще за всички"

1.1 Изчисляване

В основата на човешкото развитие стой концепцията за устойчиво развитие на човека. Според нея човек има нужда в еднаква степен от добри доходи, добро здраве и добро образование. На техническо ниво трите изменения на индекса (икономика, здраве и образование) са представени с еднаква тежест от:
- Очаквана продължителност на живот (ОПЖ)
- Комбиниран образователен индекс (КОИ)
- Реален БВП за крайно потребление на глава от населението

Цялостният индекс представлява усреднена стойност на трите компонента. Той се отразява в четири степени на развитие: много високо, високо, средно, ниско. Индексът е статистически показател, който се използва за ранг на страните според тяхното развитие. Този ранг се получава от оценяването на страните по критерии еднакви за всички: продължителност на живот, образование, стандарт, на живот, здравеопазване, благосъстояние на децата, икономически растеж и ниво на щастие на населението. Индексът за човешкото развитие се получава по формулата:

Където А е вероятната продължителност на живот, D е равнището на образование, E е жизненият стандарт.

1.2 Сведения

Таб. 1.1 Степен на развитие на страните за 2011г.

Много високо

Високо

Средно

Ниско
1
НорвегияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индекс на човешкото развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.