Индуктивен датчик


Категория на документа: Други
1.Предназначение и принципна схема на Индуктивни датчици

Датчик индуктивен - електронно устройство което формира на изхода си сигнал (дискретен или аналогов) по безконтактен начин, под въздействието на приближаващ се метален предмет към активната му повърхност, възприемащият елемент на което работи на индуктивен принцип (генераторен, вихровотоков).
Активна повърхност - повърхността на чувствителност на възприемащия елемент на датчика.
Разстояние на включване - разстояниетомежду активната повърхност на датчика и приближаващ се към нея метален предмет, при което настъпва скокообразно изменение на изходния сигнал (квадратна пластина от стомана марка 37 с размер на страната равен на размера на активната част на датчика и дебелина 1 мм).
Номинално разстояние на включване - разстоянието на включване, измерено при нормални условия по активната повърхност на датчика и приближаващ се към нея метален предмет, при което настъпва скокообразно изменение на изходния сигнал.
Хистерезис - разликата между разстоянието на изключване и разстоянието на включване.
Повторяемост на включване - разликата между разстоянията на включване, измерена при определени условия.
Максимално остатъчно напрежение - разликата между захранващото напрежение и падът на напрежение, измерен върху товара на датчика при протичане на максимален товарен ток, измерена при определени условия.

Принципна схема

Препоръки при монтаж - Монтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки. В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина. Допустим затягащ момент за метални корпуси: М8x1 - 10 Nm, M12x1 - 15 Nm, M18x1 - 40 Nm, M30x1,5 - 40 Nm. Допустим затягащ момент за пластмасови корпуси - 1,5Nm

Корекционен коефициент (к) - Разстоянието на включване S на индуктивните датчици се променя в зависимост от материала от който е изработена мерителната пластина S=k.Sn

Общи условия за експлоатация на индуктивни датчици - Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове.

Безконтактните индуктивни датчици служат за превключване на електрически вериги. Действието им се основава на индуктивен принцип - при приближаването на метален предмет към активната част, изходът се превключва - електрическата верига се отваря или затваря. При наличие на метал пред активната част на датчика, изходния индикатор свети. Липсата на механични контакти гарантира висока надеждност. Използват се при решаване на задачи от автоматизацията в условия на висока запрашеност, температура, влажност, вибрации, продължителен режим на работа и др.

2.Видове датчици и диагностични параметри
Според вида на захранващото напрежение индуктивните датчици се делят на две основни групи - постояннотокови и променливотокови.

Присъединяване: кабел 2м - сечение съгласно Таблицата, куплунг М12 (за М8 до М40) по заявка, куплунг М8 (за Ф6,5 и М8) по заявка

Постояннотокови индуктивни датчици - Характерни особености: Липса на механичен

контакт. Високо бързодействие - до 1kHz честота на превключване. Висока степен на защита до IP67 в зависимост от изпълнението. Широк диапазон на захранващото напрежение, най-често 10 - 30 V DC= Имат вградена защита от обратно свързване и защита от пренапрежение при индуктивен товар.

Променливотокови датчици - Двупроводно присъединяване. Универсално захранване - постоянен или променлив ток - 24 - 250V

AC/DC. Висока степен на защита до IP67 в зависимост от изпълнението. Защита от претоварване по ток и късо съединение. Защита от пренапрежение при индуктивен товар. Бързодействие - 10Hz /AC/, 200Hz /DC/.

Специални индуктивни датчици - Микропроцесорен контрол.

Линейни индуктивни сензори - Работен диапазон 1 - 10 мм. Изходния сигнал се променя пропорционално на преместването. При токов изход е 4 - 20мА, при напреженов 1 - 9мV. Защита от обратно свързване. Стандартен цилиндричен корпус. Присъединяване с кабел 2 м - 2х0,34. Степен на защита IP67.

Скоростни индуктивни датчици - За следене на минимално допустими обороти при транспортни ленти, шнекове, валове и други въртящи се обекти. След подаване на захранващо напрежение изхода на датчика се задържа включен за време 10s, достатъчно за развъртане на бавнодвижещи се механизми. При брой импулси за оборот по-големи от настроените, изходът остава включен. При брой импулси за оборот по-малки от настроените - изходът се изключва.

Осем канален постоянотоков датчик за наличие на проводник - IDW95I41CL - Устройството представлява многоканален датчик за наличие цялоста на проводник (метална нишка), преминаващ през отвор - при скъсване, изхода изработва сигнал. Могат да се следят от един до осем проводника.Обучението става при включване на захранването.

Датчик за откриване на дублирани метални листове - Датчика е предназначен за защита на машини работещи с листове ламарина.

3.Определяне ТО на сензор за позицията на коляновия вал (CKP)

Сензор CKP се използва за означаване на позицията и скоростта на коляновия вал.

Сензорът се намира в близост до диск или колело, съдържащ броя на зъбите или на слотове.Разстоянието между сензора и диска или колело (често нарича една reluctor ") е 0,8 ... 1,0 мм по спецификация на производителя, тъй като това разстояние е от решаващо значение за правилното функциониране на сензора. Броят на зъбите може да варира и зависи от броя на цилиндрите и как точно тази система трябва да бъде инсталирана. Един зъб често липсва и се използва за обозначаване на позицията на буталото. Липсващ зъб често корелира с горна мъртва точка (ГМТ) на цилиндър номер 1. Амплитудата или напрежение на сигнала зависи в голяма степен на обороти и разстоянието между сензора и reluctor. По спецификациите напрежението трябва да бъде повече от плюс или минус 6 V на празен ход и най-малко плюс или минус 0,5 V, докато фабрикуват двигателя. Честотата на сигнала ще се увеличи с оборотите на двигателя. Това е типична форма на вълната от VRS тип CKP.Формата на сигнала е много близо до типичен синусова вълна.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индуктивен датчик 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.