Индуктивен датчик


Категория на документа: Други



ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ
Цилиндричните винтови пружини за натиск са еластични елементи
позволяващи работа при големи деформации без конструктивни и структурни повреди. В машините цилиндричните пружини се използват основно за:
- затваряне на кинематични и силови вериги;
- създаване на измерими и постоянно действащи сили;
- виброизолация;
- акумулиране на еластична (деформационна) енергия.

Основно използваните материали за производство на пружини са студено изтеглени качествени високо-въглеродни и легирани стомани. Основните добавки за легиране на пружинните стомани са манган, хром, силиций и ванадий. Максималната деформация на пружината произлиза от ограничението на деформацията или граница на допирането на навивките, при което пружината започва да работи като твърдо тяло и характеристиката и се сменя със скок към нелинейната част. Работата на пружината след границата на допиране на навивките води до конструктивни нарушения (пластични деформации) на тела и на геометрията на пружината.




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Индуктивен датчик 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.