Индустриалната политика в България след 1990 г. – възможности и проблеми


Категория на документа: ДругиИзнос на стоки и услуги
yoy % ch
12,3
-0,4
9,6


Внос на стоки и услуги
yoy % ch
8,8
8,3
6,9

5
Цени

Цени на производител на вътрешния пазар
yoy % ch
8,6
5,3
-2,0
-2,5
*yoy % ch - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година

По данни от бизнес анкетите на НСИ през януари 2014 г. индексът на промишленото производство регистрира ръст 2.3% спрямо съответния месец на 2013 година.
Увеличение отчетено в добивната промишленост - с 18.0%, и в преработващата промишленост - с 1.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистриран спад от 1.5%.
Брутният вътрешен продукт(БВП) през четвъртото тримесечие на 2013 г. възлиза на 21 463 млн. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 2 954 лева.
През януари 2014 г. оборотът в търговията на дребно, нараства с 5.5% спрямо същия
месец на предходната година. Оборотът нараства във всички икономически групи. По-значителен ръст се наблюдава в търговията на дребно чрез поръчки по пощата,телефона или интернет - с 16.0%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 13.8%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 12.1%, и в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 9.8%.
За индивидуално потребление през четвъртото тримесечие на 2013 г. се изразходват 73.2% от произведения БВП. Реалното изменение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2012 г. е -1.5%.
Общият брой на заетите лица през 2013 г. e 2 934.9 хил., или 46.9% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 889.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.5%, съответно 62.1% за мъжете и 56.8% за жените.
През 2013 г. безработните лица са 436.3 хил., от които 249.8 хил. са мъже и 186.5 хил. - жени. Коефициентът на безработица се увеличава с 0.6 процентни пункта в сравнение с 2012 г. и достига 12.9%. При мъжете коефициентът на безработица
нараства с 0.4 процентни пункта, а при жените - с 1.0 процентни пункта, като достига съответно 13.9 и 11.8%.
През четвъртото тримесечие на 2013 г. средната работна заплата се увеличава спрямо третото тримесечие на 2013 г. с 4.7%
Според оценките на мениджърите от промишлеността през февруари 2014 г. в
сравнение с януари 2014 г. се регистрира намаление на поръчките от чужбина с 3.2
пункта.
Износът е 1 583.7 млн. евро за януари 2014 г., като се понижава със 192.8 млн. евро (10.9%) в сравнение с този за януари 2013 година (1 776.5 млн. евро).

Вносът за януари 2014 г. възлиза на 1 907.8 млн. евро, като нараства с 97.7 млн. евро (5.4%) спрямо вноса за януари 2013 година (1 810 млн. евро).
Преките инвестиции в чужбина за януари 2014 г. се повишават с 12.3 млн. евро при
нарастване от 4.4 млн. евро за януари 2013 година.
Преките чуждестранни инвестиции в страната за януари 2014 г. по предварителни данни са положителни и възлизат на 58.3 млн. евро (0.1% от БВП) при положителни в размер на 70.8 млн. Евро.

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индустриалната политика в България след 1990 г. – възможности и проблеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.