Индустриалната политика в България след 1990 г. – възможности и проблеми


Категория на документа: Други


52
Отн. дял на селското стоп. в БВП
18,3
6,1
11,4
11
12
Отн. дял на инвестициите в БВП
21,3
18,3
19,6
15,1
11,6

Източник: НСИ

Индустриалната структура на България се променя твърде значимо през последните десетилетия. Причините са главно неравномерното съкращаване на производството в различните сектори и разширяването в дейности, които през предишния период са били по-слабо развити, например услугите.
Най-значими са промените в индустрията и услугите. Промените в индустрията са в непрекъснато намаление, като в края на периода относителният й дял е намалял с повече от 40%. Услугите през същия период са се увелибичи два пъти.

Структура на производството по основни сектори

СЕКТОРИ
1980
1989
1991
1994
2000
2003
Селско стопанство
14,4
10,0
15,4
12,0
13,9
11,4
Индустрия
53,8
59,4
47,6
38,5
30,1
30,0
Услуги
31,8
29,7
36,7
49,5
56,0
59,6

Източник: НСИ - Статистически годишник на съответните годиниСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индустриалната политика в България след 1990 г. – възможности и проблеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.