Индустриални мрежи в компютърните системи за управление


Категория на документа: Други
Задание :

Да се проектира структурата на мрежа , състоящ се от три контролера. Да се изберат подходящи контролери и модули. Предложената архитектура трябва да реализира следните функции:

1. Задействане на вход I14 на контролер 1 да позволява след 30s dа се включат изходите от Q11 до Q14 на първи контролер и от Q12 до Q16 на втори контролер;
2. При задействане на вход I5 на контролер 1 след 12 мин.посочените в предходната задача изходи да се изключат ;
3. При задействане на входове I11, I12, I13 на контролер 1 да се осигури включване и изключване през 1 мин. На изходи Q11 и Q12 на първи контролери Q14 и Q15 на втори контролер.

Разработената програма да се тества като се използва софтуер EASY SOFT V6.

Решение :

За целта избираме три контролера от типа EASY 821-DC-TC (фиг.1) заради способно-стта им да се свържат във мрежа и две модули на първи и на втори контролер за осигуряване на допълнителни входове и изходи. Типа на модулите е EASY 620-DC-TE (фиг.2)защото е съвместим с контролера.

Контролера от типа EASY 821-DC-TC и EASY 620-DC-TЕ е със захранващо напрежения 24 V постоянно напрежение.

EASY 821-DC-TC :
* 12 цифрови входа от които 4 входа може да се използва като аналогови
* 8 цифрови изхода , на всеки изход има 0,5А
* Дисплей
* Клавиатура

EASY 620-DC-TЕ :
* 12 цифрови входа от които 2 входа може да се използва като аналогови
* 8 цифрови изхода , на всеки изход има 0,5А
* Дисплей няма
* Клавиатура няма

Фиг.1 EASY 821-DC-TC Фиг.2 EASY 620-DC-TЕ

Самата мрежа представлява :

1. Задействане на вход I14 на контролер 1 да позволява след 30s да се включат изходите от Q11 до Q14 на първи контролер и от Q12 до Q16 на втори контролер;

* За целта избираме `Реле за време`(Timing relay).

Самият контролер има 12 входа и 8 изхода затова избираме 3, 4 ,5 ,6 изход от модула на първия контролер и 4, 5, 6, 7, 8 изход на модула на 2-я контролер , които осигуряват допълнителни входове и изходи .

Самата стълбична диаграма представлява:

2. При задействане на вход I5 на контролер 1 след 12 мин.посочените в предходната задача изходи да се изключат;

За целта отново избираме `Реле за време` (Timing relay).При което задаваме 'Reset' на изходите от Зад.1(предходната задача).

Стълбичната диаграма е същата като на предходния пример, с изключение на това ,че на изходите се поставя функцията 'Reset'

3. При задействане на входове I11, I12, I13 на контролер 1 да се осигури включване и изключване през 1 мин. На изходи Q11 и Q12 на първи контролери Q14 и Q15 на втори контролер.

Самата стълбична диаграма представлява:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индустриални мрежи в компютърните системи за управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.