Информационна цивилизация


Категория на документа: Други


 Информационна цивилизация:

Възникване на социологията и социологически ефекти на човешката цивилизация
Древна социална мисъл
1. Месопотамия- 3600г. пр.н.е.
Глинени плочки
Легендата за Гилгамеш
Сложни системи - богове в човешки образи и родствени връзка с династийте (управляващите)
2. Шумерите - разговори , съпоставяне , асоциации
3. Елинска цивилизация - Талес , Аристотел , Платон , Сократ , Хераклит . (вода , въздух ,огън , земя)
Хераклит - Обществото е възникнало по естествени причини . Основа на подредбата на обществото е борбата на противополо-
жностите и войната (печели по-добрият). Явленията са законо-
мерни , могат да бъдат предвидими .

Омир - висш принцип е хармонията.
Платон - идеите са единствената обективна реалност .
Аристотел
1.Логически трактати - логиката като инструмент .
2.Физически - движението
3.Биологически - възникването на живота
4.Метафизически - предметите
5.Етически -" Никомахова етика"
6.Социални и политически съчинения
7.Съчинения за изкуствата - най-важните
4 причини
а. Формална - същността на битието
б. Материална
в. Причината за движението
г. Целева - защо съществуват отделните неща

Средновековие
Падането на Западната Римска империя
Упадък на обществото и науката

Християнсво и Ислям - 2 цивилизационни течения
При появата на религиите се дава предимство и средства за наука
Vв. Св. Бенедикт - написва църковните правила
3 задължителни обета
1.послушание
2.целомъдрие
3.бедност
4.обет за мълчание - не е задължителен
Християнски ценности - любов към ближния , равенство , взаи-
мопомощ , опознаване на Бога и себе си .
Августин Блажени - свещеник , теолог и ритор IV - V в.
"Бог продължава да твори света. Човек трябва да търси истината, което води до съсредоточаване в себе си".
Тома Аквински XIII в.
"Човек става целенасочен към себе си и останалия свят и това е
пътя към Бога . Злото е недостиг на съвършенство . Природното съвършенство отдалечава човека от греха".
Еразъм Ротердамски
"Възхвала на глупостта"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информационна цивилизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.