Информационна система за български пощи


Категория на документа: Други


Информационна система за Български пощи
План за Scrum

Цел

Целта на настоящия план за Scrum в "Информационната система на Български пощи" е да даде по-ясна представа за управлението на софтуерния проект в рамките на проекта.
Scrum процесът се състои от отделни итерации, наречени спринтове. Спринтовете могат да имат продължителност от една седмица до четири седмици. В края на всеки спринт, екипът на "Информационната система на Български пощи" трябва да разполага с работеща версия на продукта, която включва всички готови задачи от backlog-а.

Scrum роли в "Информационната система на Български пощи"

* Product Owner
Собственикът на продукта (Български пощи). Негова задача е да изготви и приоритизира Product backlog-а.
* Scrum Master
Отговоря за правилното функциониране на целия процес в проекта на Бългаски пощи. Функциите са му по-скоро модераторски, отколкото ръководни. "Chief impediment remover"
* Team
Екипът, реализиращ продукта на "Информационната система на Български пощи", трябва да има препоръчителната големина от 5 до 12 души и оптималната големина да е от 7 до 19 човека.
Product Owner, Scrum Master и Team всички заедно образуват Scrum Team.
Scrum терминология в "Информационната система на Български пощи"

* Product Backlog
Product Backlog представлява приоризиран списък със задачи от проекта на "Информационната система на Български пощи", поддържан от Product Owner-а. Задачите се оцененяват грубо като продължителност от екипа на Български пощи. Преди началото на всеки спринт, Product owner-а приоритизира останалите отворени задачи и екипа на проекта трябва да реализира задачите с най-висок приоритет. Взимат се само толкова задачи, колкото екипа може да реализира за избраната продължителност на спринта.

* Sprint Backlog
В него се поставят всички задачи от текущия спринт на "Информационната система на Български пощи". Всяка задача се раздробява на отделни дейности, необходими за цялостното приключване на проекта. За всяка дейност екипът прави преценка за времето, необходимо за реализацията й. Ако някоя дейност отнема твърде много време, желателно е тази дейност да се радели на по-малки задачи. При преценяването на продължителността е възможно да се използва Scrum Poker.

* Story Point
Story Point е абстрактна величина, използвана за оценка на времето, необходимо за изпълнението на проекта на "Информационната система на Български пощи"

* Scrum Poker
Използва се за по-точна оценка на времето, което отнема реализирането на проекта на "Информационната система на Български пощи". Всеки член на екипа получава комплект карти с различни числа (използват се числата на Фибоначи, обикновени числа, степени на числото 2 и др.). Всяка конкретна задача се предлага за обсъждане в екипа и след приключването на това обсъждане, всеки участник показва една карта с броя на Story Points, необходими според него за цялостното завършване на задачата. Ако всички са единодушни, това число се записва в backlog-а. При разногласия, участникът дал най-голямо число и участникът с най-малко излагат аргументите за своите решения пред екипа и се пристъпва към ново гласуване. Процедурата се повтаря докато има различия.

* Burndown chart
Отразява текущия напредък на пректа в "Информационната система на Български пощи" по време на спринта. Графичен еквивалент на Scrum backlog-а и е достъпен за Product Owner-а. Актуализира се ежедневно, непослредствено след приключване на Daily Scrum.

Ежедневен Scrum в "Информационната система на Български пощи"
По време на спринта всеки ден се провеждат правостоящи срещи (stand-up meetings). Тези срещи продължават от 5 до 15 минути и се провеждат всеки ден в определен час. На срещата всеки от екипа на Български пощи абсолютно неформално разказва за три неща:
* какво е работил предишния ден,
* какво планира за предстоящия ден
* какви проблеми е срещнал, които му пречат да работи.
На срещата се обновява и backlog-ът като се отбелазва свършената работа на проекта в "Информационната система на Български пощи".Ако се идентифицират някакви проблеми, те се решават колективно. Срещите са за отчет пред ръководителя на проекта, за синхронизация (самоорганизация) на екипа и разкриване на потенциални пречки в работата на проекта.

Специфични практики в "Информационната система на Български пощи"

* Ежедневни правостоящи срещи (Stand-up meetings)
* Backlog: списък със задачите за текущия спринт и тяхното състояние
* Burndown chart: графичен еквивалент на backlog, показващ оставащата работа в проценти или работни часове
* Самоорганизиращ се екип: екипът не следва предварително раздадени задачи, а всеки негов член се стреми да допринася за постигне целите на спринта - всеки ден всеки си взима задачи, за които отговаря
* Работни срещи и обсъждания с клиента и с екипа след всеки спринт

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информационна система за български пощи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.