Информационна система за част от дейността на склад към кухня


Категория на документа: Други
Факултет "Информатика"

по Проектиране на информационни системи

на тема:
СКЛАДОВА БАЗА ЗА ПРОДУКТИ В КУХНЯТА НА СПА ХОТЕЛ ПЛАНИНАТА

Разработили: Проверил:

доц. д-р П. Пенева

гл. ас. Я. Александрова
Съдържание:
1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА
2. ЦЕЛ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА
3. ОБХВАТ НА СИСТЕМАТА
4. ДИАГРАМИ НА ПОТОЦИТЕ ОТ ДАННИ
4.1 ЙЕРАРХИЧНА ДИАГРАМА
4.2 КОНТЕКСТНА ДИАГРАМА
4.3 ДИАГРАМА ОТ ПЪРВО НИВО
5. ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА
6. НОМЕНКЛАТУРИ И КОДИРАНЕ
7. ОПИСАНИЕ НА ВХОДА
7.1 ПЪРВИЧНИ ДОКУМЕНТИ
7.2 ВХОДНИ ЕКРАНИ
8. ОПИСАНИЕ НА ИЗХОДА
9. ОПИСАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИНТЕРФЕЙС
9.1 МЕНЮ
9.2 ДИАЛОГОВИ ПРОЗОРЦИ
9.3 СЪОБЩЕНИЯ ОТ СИСТЕМАТА
10. ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ОТ ДАННИ НА СИСТЕМАТА
10.1 РЕЛАЦИОННА БАЗА ОТ ДАННИ
10.2 СТРУКТУРА НА РЕЛАЦИИТЕ
11. СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И КОНТРОЛ

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

СПА Хотел "ПлаНината" се намира в китното курортно селище Рибарица.
Трите тела на комплекса, с типично българската си архитектура и манастирско разположение, пресъздават духа, уюта и спокойствието на старата българска атмосфера.

Хотелът предвижда комплексно обслужване на посетителите с високо качество, съобразено със световните стандарти, внедряване на съвременни технологии и провеждане на гъвкава пазарна политика.

СПА Хотел "ПлаНината" работи от четири години и предлага хотелиерски и ресторантьорски услуги.

Ресторантът на хотела се състои от две зали - основна ресторантска и бар с общ капацитет от 150 места.

Ресторантът предлага национална кухня, приготвена от качествени продукти. Изборът на добре подбрани суровини е продиктуван от желанието на собствениците на фирмата да спазват принципите на устойчивото развитие. В допълнение, освен това ресторантът използва местни продукти, стимулирайки по този начин родната икономика.

Кухнята е едно от най-важните звена в организацията на ресторанта. Тя е добре проектирана, скъпо оборудвана и пести работна ръка, електроенергия и хранителни продукти. Кухнята е много функционална, като с минимум движения на персонала се постигат максимално по количество и качество ястия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информационна система за част от дейността на склад към кухня 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.