Информационна система за измерване на количество течност


Категория на документа: Други


Минно - Геоложки университет
"Св. Иван Рилски " - София
Минно - електромеханичен факултет
Катедра Автоматизация на минното производство

РЕФЕРАТ
по
Информационно - измервателни и диагностични системи

Тема: Информационна система за измерване на количество течност.

Изготвил: Ръководител:
инж. Володя Джаров доц. д-р Здравко Илиев
Фак.№ 1238102

Съдържание:
1. Описание на проблема.

2. Мерни единици.

3. Видове изчислителни методи за измерване на разход и количество.

4. Размери и работа на разходомера.

5. Акустичен сензор и ултразвуков разходомер.

6. Сензори за маса.

7. Магнито индуктивен разходомер.

8. Използвана литература.

1.Описание на проблема.

В различните отрасли на промишлеността измерването на количеството и разхода на различни течности е от съществено значение за управлението на технологичните процеси, за контрола на състоянието на съоръженията и тяхната производителност. Интегрираният разход за даден интервал от време се нарича количество или непрекъснато броене на константни частични обеми или маси на течността за продължителен период от време. Често се използва комбинацията от разходомер и брояч, като това е разходомер с вградено интегриращо устройство, така че при желание да се знае и количеството за даден интервал от време. В зависимост от единиците, в които се измерва, разходът е масов или обемен. Измерването на разхода в масови единици носи значително по-пълна информация за количеството течност за единица време. Когато се работи в обемни единици трябва да се отчетат температурата и налягането на течността в момента на измерването. Това се налага поради съществената зависимост на плътността на различните течностти от температурата и налягането. Във връзка с това резултатите са приведени към нормални условия:
- температура - 20° С;
- налягане - 2337,0 Ра.

Преминаването от масови в обемни единици се извършва с равенството :
Qм=Qо*ρ, където:

Qм - масов разход, kg/s;

Qo - обемен разход, m²/s;
ρ - плътност на флуида, kg/m³.

3. Видове измервателни методи.

Уредите за измерване на количество и разход, намерили най - широко разпространение в промишлените измервания, могат да бъдат класифицирани в следните групи:
- бутални разходомери;
- с променлив пад на налягането;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информационна система за измерване на количество течност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.