Информационно моделиране


Категория на документа: Други


Вихрен
Светкавица
Розова долина
Добруджа
Вихрен
---
1:1
3:1
5:0
Светкавица
1:1
---
2:4
5:6
Розова долина
1:3
4:2
---
1:3
Добруджа
0:5
6:5
3:1
---

2.2.4. Статични и динамични модели

Статичните модели на системата са постоянни във времето. Тези модели са полезни, когато трябва да опише структурата на системата, т.е. от какви обекти се състои тя, как тези обекти са свързани помежду си и какви са свойствата на тези обекти. Образно казано, статичният модел е като една "снимка" на основните свойства на системата в някакъв момент от време.

Примери за статични модели: карта, схема на персонален компютър,списък напланетитевСлънчеватасистемастехнитемаси.

Динамичните модели съдържат информация за поведението на системата и нейните съставни части. За описание на поведението им обичайно се използват записани в писмен вид формули, таблици или компютърно- програмни отношения, които позволяват да се изчислят параметрите на системата и нейните обекти като функция на времето.

Примери за динамични модели: набор от формули на небесната механика, който описва движението на планетите в Слънчевата система; диаграма на температурните промени през деня, видеозапис на вулканично изригване.

В зависимост от целите на моделиране на една и съща система, може да създадат както статични, така и динамични модели. Изграждането на динамични модели обикновено е по-сложно, отколкото на статичните, така че ако свойствата на системата се променят рядко или бавно, по-добре е да се изгради статичен модел на системата и ако е необходимо, внасяне на корекции.

2.3. Процес на моделиране

Състои се от три фази:

* Формализация - преход от реален обект към модел;
* Моделиране - изследване и преобразуване на модела;
* Интерпретация - привеждане на резултатите от моделирането към реалността.

Конструиране на модел

Моделиращият инициализира изгледите на света като многоцветно множество от форми. Всичко изглежда като, че моделиращият свързва с безбройно различни неща структурира от повърхностни предварителни схващания.

От това разноцветно множество в реалния свят човешкото съзнание идентифицира част от изучаваното. Тази област се нарича реална система. Частта непринадлежаща на системата е останалата среда.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информационно моделиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.