Инфрачервено отопление


Категория на документа: Други


80 cm x 120 cm, дебелина 20 mm
0,79 KW/ час
220 V, 50 Hz
56-60 куб.м
800 W
10 kg
1330,00 лв.

IR 400
ОГЛЕДАЛО
60 cm x 80 cm, дебелина 20 mm
0,39 KW/ час
220 V, 50 Hz
28-30 куб.м
400 W
8 kg
1190,00 лв.
IR 600
ОГЛЕДАЛО
70 cm x 100 cm, дебелина 20 mm
0,60 KW/ час
220 V, 50 Hz
42-44 куб.м
600 W
10 kg
1390,00 лв.
IR 800
ОГЛЕДАЛО
80 cm x 120 cm, дебелина 20 mm
0,79 KW/ час
220 V, 50 Hz
56-60 куб.м
800 W
12 kg
1480,00 лв.
Класификация на иновациите
1. Според обекта, в който се реализира новостта: Инфрачервените панели за отопление се отнасят към продуктовите иновации, които се характеризират със създаването на нови продукти, в резултат на което се задоволяват потребностите на клиентите в по - висока степен.
2. Според степента на новост и лага между инвенцията и практическото й приложение: Подобрени иновации, чийто обхват на приложение се характеризира със създаване на нов комплекс търсене/пазари или нов продукт в съществуващия комплекс търсене.
3. Новост за фирмата, за пазара и за потребителите: Нови продукти, с които се допълва съществуващата продуктова линия (стоков микс) на фирмата, определяща основната й дейност. Делът им е около 26%.
4. Според степента, в която иновациите променят потребителското поведение: Последователни иновации, които не променят потребителските навици и имат за цел само по - пълното задоволяване на потребностите с помощта на усъвършенстваните продукти.
5. В зависимост от причината, дала подтик на процеса на създаване и внедряване на иновациите: "Тласкани" иновации - при тях изобретенията съдържат потенциал за формиране и задоволяване на нови обществени потребности или за принципно нов начин за задоволяване на сегашните потребности.
6. Според степента на принуда за извършването им: Изборни иновации - те се предприемат по решение на собствениците и мениджърите с цел осигуряване икономически растеж на фирмата, достигане или изпреварване на конкурентите, изграждане на нови конкурентни предимства. Изборът се прави от голямо разнообразие алтернативни иновации. Поради това управлението на този тип иновации е по - трудно и изисква определени качества у мениджърите и добра организация на иновационния процес.

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инфрачервено отопление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.