Инженерен анализ на брава


Категория на документа: Други
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ФТК

КУРСОВА ЗАДАЧА №1

Електрически схеми

Анита
Фак. Номер:
Група:

Дата: ................ Проверил:....................
гр. София (ас. Чалъкова)

Инженерен анализ на брава кодова

Определяне на главната и основните функции:
Главна функция (ГФ)
ГФ - Отключва врата при наличие на вярно въведено четиризначно число.
Основни функции (ОФ):
ОФ1 - приема информацията за набираният код (блок - Сензор).
ОФ2 - задейства се с гласова команда (блок - Звуков генератор).
ОФ3 - възпроизвежда звук (блок -Високоговорител).
ОФ4 - основната част на бравата са 4 D-тригерa, които при вярно въведен код подават сигнал
към електромагнита ЕМ за да отключи бравата (блок - Преместващ регистър).
ОФ5 - отключва бравата (блок - Електромагнит).
ОФ6 - управлява електромагнита ЕМ при подаден сигнал от преместващия регистър ПР (блок -
Електронен ключ).
ОФ7 - формира сигнал, установяващ тригерите в нулево състояние (блок - Схема за нулиране).
ОФ8 - управлява връщането в нулево състояние (reset) на тригерите след като е въведен
правилен код (блок - Закъснителна верига).
ОФ9 - усилва трептенията подадени от звуковия генератор ЗГ (блок - Усилвател).
ОФ10 - стабилизиране на захранващото напрежение на интегралните схеми (блок-
Стабилизатор).
ОФ11 - преобразува електричният ток (блок - Изправител).

Описание на варианти на изделието
Има различни варианти за реализации на ОФ на изделието, защото обикновено всяка ОФ може да бъде осъществена чрез различни елементи, устройства и подобни схеми за реализация. Крайният вариант на изделието е подбран на основата на генерален анализ по подбраните набори от елементи и техните възможни заместители. Също така може да се разменят определени елементи и да се подбере максимално добро разположение, като се съобразява да има максимално малък обем и да има добра издръжливост,охлаждане, като бъде предпазвано от влага, прах и други странични ефекти. Окончателният избор се извършва на базата на допълнителни критерии - цена, надежност и др.

Друго приложение
1. Отключва врата при наличие на вярно въведена комбинация.
2. Кодовата брава може да бъде използвана за банков сейф , врата на гараж, врата на камина, врата на хладилник, врата на микровълнова печка и при набор на код да бъде отваряна.
3. Изработване на бравата и заключващия механизъм по такъв начин че след отключването на врата да се запали на осветлението в стаята. Също така бравата може да бъде конструирана със звуков генератор и чрез задействане на гласова команда се улесни отварянето на вратата и много други обекти .

Нови (допълнителни) функции
1. Отключва врата при наличие на вярно въведена комбинация.
2. Сродни обекти:
2.1. Брава за обикновен ключ
2.2. Брава с WC функцияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инженерен анализ на брава 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.