Иновации в компания за захарни изделия


Категория на документа: Други


Източниците на нововъведения в дадена фирма са от основен отрасъл в нейното развитие за последните години. През последните години на преден план е икономическата криза , която сама по себе си остави настрани вниманието си от потребността на иновиране на предприятията както на българския така и на международния пазар. Поради тази причин виждаме огромен спад в по- малките страни като България, които без иновативна стратегия губят своите позиции в конкунрентен план за разлика от международното ниво. Повечето фирми от чужди пазари се опитват да пробият на българския пазар, което ще повиши конкуретността на вътрешния пазар в следствие на което българските фирми трябва да повишат своето внимание в развиването на нови източници на нашия пазар. Фирмата НЕСТЛЕ АД може да промени своята стратегия на развитие и да използва като стратегия както на национално така и на международно ниво с цел успяваемост на международния и местния пазар. Тъй като повечето компании у нас водят нишова стратегия на иновативност която сама по себе си означава - "ниски цениʼʼ и "ниска норма на печалба" което води до неблагоприятни резултати за фирмата трябва да се намери друг по гъвкав подход от гледна точка на иновативност. Процесите на глобализация все повече блияят върху българския и международния пазар, което ни води към идеята, иновациионите процеси на местно и национално ниво трябва да протичат спрямо съвременните тенденции. Именно съвеременните тенденции на дават ключови похвати за спряване със постоянно променливия пазар.

Седем стъпки за постигана на иновативност:

- Компанията ʼʼНЕСТЛЕʼʼ АД може да заложи на технологичните и продуктовите иновации, което ще изисвка все повече време и ресурси.
- Трябва фирмата да избегне адаптивната или имитационната иновационна стратегия поради причината за времето което ще загуби.
- Компанията ще заложи на сравнителния метод за анализ на алтернативните иновационни варианти, което би довело до успяваемостта на по - голяма част от иновационните проекти с които компанията ще се заеме.
- Също така е задължително да се обърне голямо внимание на потребителите, които са основния двигател в процеса. Те ще участват още по активно при проверката на продуктовите идеи, което ще намали риска от отхвърляне на нововъведението на пазара.
- Също така се очаква предприятието да увеличи набора от методи, техники и подбори при изследване на иновативната дейност на конкурентите на местно или международно ниво.
- ʼʼНЕСТЛЕʼʼ АД ще отдели доста голямо внимание на иновационните процеси с цел подобряване функционирането на организацията като цяло.
- Основната цел и креативност на компанията обаче ще бъдат насочени изцяло към пазара и потребностите на клиентите. Целта им ще е максимално удоволетворяване на диагностицираните потребности.
Важна роля при новости играе глобализацията на пазара и нарстващата конкуренция на национално и международно равнище и те ще определят все повече параметрите на бизнес начинанията в областта на иновациите поради тази причина компания ʼʼНЕСТЛЕ АДʼʼ ще следва нейните 7 горепосочени стъпки за иновативност, но основният играч на определяне на стъпктие и ще зависят от тези два основни фактора - глобализация и конкуренция на международно и национално ниво.
3. Кои са основните конкуренти на фирмата и какви сравнения могат да се направят по отношение на тяхната иновационна дейност и иновационната дейност на Нестле България АД?

3.1. Основен конкурент на НЕСТЛЕ АД на българския пазар е "Крафт Фуудс България
Tя втората най-голяма компания в света за хранителни продукти и напитки. Иновационната дейност която Крафт фуудс АД предлага на пазара е доста интересна и неестествена спрямо НЕСТЛЕ АД. "Крафт фуудс България" продължава да инвестира както в производствените съоръжения, така и в местната общност, защото вярват, че трябва да са съпричастни към развитието на регионите, в които работят. Чрез Българския червен кръст училищата в Костинброд и Своге получават дарения от 2001 г. насам. Една от целите на "Крафт" беше да предостави здравословна закуска за учениците до 12-годишна възраст, която беше успешно осъществена. Тази програма ще продължи в по-голям мащаб и през 2014г. сподкрепата и на Министерството на образованието и науката. "Здраве в училище" ще запознае децата с принципите на здравословното хранене и важността на физическата активност за добрата кондиция на децата. В Крафт Фуудс нашата визия е "Да помогнем на хората по света да живеят и се хранят по-добре". Ценностите, които подкрепят нашата визия, са тези, които направляват действията ни и създават основата на нашата бизнес стратегия, а именно да бъдем глобален лидер в областта на производството и продажбите на храни и напитки. За да следваме успешно тази стратегия, се стараем да привличаме талантливи и мотивирани хора за работа при нас, които да се присъединят към екипа на "Крафт фуудс България". Нека направиме сравнение между двете компании, забелязваме , че има както прилики така и разлики между тях. Основната прилика на която се сравняват двете компании е тяхната инвестиция в производствени съораженията от което следва да си извлечеме пример че това е основен подход в иновативната дейност, но до тук е приликата на двете компании. Основната разлика между двете компании е че НЕСТЛЕ АД инвестира в подобряване на своят персонал и на разбработване на пазара а Крафт фуудс разчита на съпричастност към развитието на регионитеи също така ценностите които са заложени в сърцевината на компанията. НЕСТЛЕ АД се базира на основния метод на по-големите компании като инвестира в двигателят на една компанията - служителие , докато Крафт фуудс прави тенденция чрез подобряване на живот на хората в регион с нисък икономически растеж също така и чрез Българския червен кръст те правят дарения на училищата в България. Точно това е методът който липсва в Нестле АД е тази незаинтересованост към пазара на потребители които не могат да си позволят техните продукти.

3.2. Основният български конкурент на "Нестле България" АД е "Захарни заводиʼʼ АД- Горна Оряховица.
Той е най-големият български производител на захар и изделия от нея и единственото предприятие у нас, което преработва захарно цвекло. Поради това квотата на България за производство на захар от цвекло се усвоява единствено от горнооряховското дружество. Основен дял в приходите заемат продажбите на рафинирана бяла захар, все повече заемат място и постъпленията от продажби на спирт. През последните години от 2001 г. насам "Захарни заводи" инвестира около 12.5 млн. лв. в реконструкцията на завода за спирт, а за инвестиционни проекти и екологична програма за следващите години дружеството увеличи капитала си и издаде емисия облигации на стойност 3 млн. евро. За производството на захар компанията разчита и на внос на сурова тръстикова захар, която се разпределя по квоти между шест завода у насЗа следващите три години се предвижда инвестиционна програма на стойност 10 млн. лв., голяма част от тях ще бъдат изразходвани за намаляване на енергийните разходи и увеличаване на мощностите според предоставена от "Захарни заводи" информация. В завода за спирт за планирани нови инвестиции на стойност 8-10 млн. лв., а към него трябва да заработи и инсталация за биоетанол с капацитет от 10 хил. литра на денонощие. Тук забелязваме основната концепция която предприема фирмата е инвестиция в техника за завода за повече производство на захар.

Силните страни на иновациите, които фирмата използва са :
- Нови инвестиции за увеличаване на производството ;
- разчита на собствена енергия от ТЕЦ
- Добре позната марка и развити пазари

Слаби страни. Могат да бъдат дефинирани две основни слаби страни на фирма "Захарни заводи" АД - Горна Оряховица:
- Силна конкуренция в сектора
- Фирмата има нужда от по голяма инвестиция

4. Какви рискове (бариери) за иновационната дейност на фирмата съществуват на българския пазар? Как биха могли да бъдат намалени?

- От гледна точка на цената
Забелязваме в иновационната дейност на НЕСТЛЕ АД , инвестиция в размер на 30 милиона лева в актив във фабрики , съоръжения и административни сгради. Инвестицията която предприема компанията не трябва да рефлектира върху крайната цена на продуктите на компания "Нестле България" АД.
Също така трябва да се вземат на предвид покачването на цената на захарта, брашното и кафето, което, от своя страна, също не трябва да рефлектира или поне увеличението върху цената на крайния продукт, стигащ до потребителя, да бъде минимално, за да не спадне търсенето на предлаганите от Нестле стоки.
На българският пазар цената винаги играе важна роля в купуването на даден продукт и поради тази причина иновационният процес на компанията "Нестле България" АД трябва да се проектира по начин, който да не засегне крайната цена на продуктите на пазара. Чрез използваните подходи, с които се съобразяваме с цената на дадена стока и нейното търсене на българския пазар могат да се намалят рисковите бариери за иновационната дейност на компания "Нестле България" АД.
Проблемите, свързани с цените на продуктите, могат да се решат като се направят различни комбинации от продукти на Нестле АД на промоционални цени или при закупуване на определено количество от даден продукт да се подари още един или да се направи отстъпка.

- От гледна точка на конкуренцията
Проблемът с конкуренцията произтича от това, че на българския пазар Нестле се конкурира не само с основните си конкуренти като "Захарни заводи" АД - Горна Оряховица и "Крафт фуудс България", но и с в последно време навлизащите по-малки фирми както от български произход, така и от турски, които подбиват цените на трите гранда.
Решението на този проблем може да стане чрез предлагането на различни промоции на продуктите на Нестле, игри с печелене на награди, Раздаване на безплатни мостри на публични места и много други с цел да се обърне вниманието на клиентите именно към продуктовата гама на Нестле

- От гледна точка на съществуващите заместители за предлаганите от Нестле стоки на българския пазар
На българския пазар съществуват много заместители на захарни изделия. Те са най-различни видове марципани, какаови кремове, шоколадови десерти, бисквити, вафли, кафета и най-различни други видове хранителни стоки, които нямат качеството на предлаганите стоки на Нестле, но са на по-ниска цена или са на същата цена, но по-голяма разфасовка и поради тази причина хората предпочитат да закупят по-голямо количеството от даден артикул на по-добра цена. Именно тези заместители са една от най-големите рискови бариери пред Нестле от гледна точка на иновационните подходи на компанията, тъй като всяка иновация изисква влагане на капитал, който все по-трудно бива възвърнат, поради голямото наличие на заместители на пазара.
Решението на тази бариера пред тази бариера за иновационната дейност може да бъде комбинация от решенията на по-горните два проблема - промоции на стоки от различни продуктови гами, игри с печелене на награди, раздаване на безплатни мостри и др.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновации в компания за захарни изделия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.