Иновации в строителството


Категория на документа: Други


И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А
КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"

Курсов проект

ПО

Иновации в строителството

Разработил: Проверил:..................... (Гл. ас. д-р Тодор Райчев)

Варна
2014

1. Увод

Иновацията е нововъведение, употребата на нови идеи, процеси, стоки, услуги и практики базирайки се на нови приложения на науката и/или теxниката. За строителството иновациите са една много важна част, която спомага за по-бързо строителство, по-качествено изпълнение на продукта, опазване на природата и др. В България тепърва навлизат някои иновации, които са се доказали на световния пазар. Иновациите в машините и инструментите спомагат за по-малко физическа сила от страна на работниците, което прави самите тях по ефективни.

2. Целта на курсовия проект е да се покажат и обяснят някои от иновациите в строителството. В този курсов проект ще разгледаме по една продуктова и една технологична иновация.

3. Процесна иновация е прилагането на нови или значително подобрени производствени методи или методи на доставка. Това включва значителни промени в техниките, технологиите, оборудването и/или софтуера. Технолочината иновация, която съм разгледала е системата "Крио"

3.1.Изолационните кофражи са новост на българския пазар и като такива заемат подобаващо място в иновационните решения както на инвеститорите, така и на инженерите проектанти. Предимствата са неоспорими - по-бързо и качествено строителство и по-добра шумо- и топлоизолация.

Изолационният кофраж е система за изграждане на монолитна стоманобетонна конструкция, която позволява едновременно изграждане на носеща конструкция и топлоизолация, с което значително се скъсяват сроковете за строителство и се гарантира енергийна ефективност. Елементите представляват блокове от експандиран полистирен с графитни молекули. Оразмеряването на елементите спомага за по-малко строителни отпадъци, което води до по-голяма ефективност на строителния процес. След иззидване на кофража се получава една равна външна и вътрешна стена, което от своя страна допълнително води до поевтиняване на довършителните работи. Отделните термоблокове служат както за кофражни елементи в процеса на строителство, така и за двойна термоизолация, звукоизолация и защита от вредната слънчева радиация.

Тази конструкция спада към решенията за солидни стени с вътрешни и външни изолационни пластове. Тя може да бъде проектирана така, че да предоставя оптимално решение за термална изолация, защита от шум и висок капацитет на товароносимост. Този тип изпълнение почти напълно изключва появата на термомостове. Системата позволява доста по-бързо изпълнение от стандартното строителство, като конструкцията е далеч по-олекотена. Предвидените по проект структури се гофрират, елементите се подреждат по системата "зъб в зъб" и в пространството между двете стени на блока се залагат армировки. След това се отлива с бетонова смес. Тя запълва свободния обем между стените и напречните монолитни ребра осигуряват устойчивостта на термоблока срещу налягането, получено в процеса на изливането и втвърдяването на сместа. Всякакви форми, различни от прав ъгъл, се оформят чрез рязане и свързване на елементите на самия обект преди самото им полагане. Основната идея е възможността да се съчетаят всички етапи и изисквания, през които трябва да премине, и на които трябва да отговаря една съвременна сграда - в конструктивен, архитектурен, антисеиз-мичен и енергийно-ефективен аспект, и същевременно да се комбинират с традиционните довършителни строителни методи. Всичко това е постигнато чрез изработка на готови типови елементи - термоблокове, образуващи цяла комплексна строителна система.

Като всеки иновативен вариант за строителството, системата "Крио" също има своите особености. Например когато се работи по съществуващ конструктивен проект, е необходимо да се извърши адаптация на системата от инженер-конструктор. Разходите направени по адаптацията са минимални в сравнение с последващите реализирани икономии и придобити ползи.

В случай, че имате издадено разрешение за строеж и изберете да строите със ситемата Крио, единствената промяна, която трябва да направите е да съгласувате Проект за промяна в одобрен инвестиционен проект, без да се спира строителното разрешение, а само се предшестват промените в строителните работи.

3.2Продуктовата иновация е въвеждането на стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на своите характеристики или употреба. Това включва значителни подобрения в техническите спецификации и в функционалните характеристики. Продуктова иновация, която съм разгледала е материала пеностъкло.

Пеностъклото, известно още като клетъчно стъкло, е модерна алтернатива на познатите и популярни материали за топлоизолация и енергоспестяване. То се използва активно за топлоизолация през последните 60 години, благодарение на редица полезни за строителството качества. Пеностъклото е уникален материал, 100% съставен от стъклени клетки. Уникалните му свойства се дължат на неговите химични свойства, на процеса на експандиране и на термалната му обработка.

Гарантираният период на ползване на блоковете пеностъкло, при които стойностите на физическите им характеристики не се изменят е над 100 години.

Той е най-здравият от всички познати топлоизолационни материали. Здравината му на натиск е няколко пъти по-висока от тази на фиброматериалите и полипяната.

За осигуряване на абсолютна водонепроницаемост е необходимо вътрешният строеж на изолиращия материал да е водоплътен.
Водоплътността на пеностъклото се гарантира още при неговото производство. При нагряване на изходните продукти - натрошено стъкло и пенообразуващ агент - до температура 510°С, стъклото се превръща в течност, от която, след охлаждане под действието на пенообразуващия агент, се оформя продукт с множество еднакви по размер затворени пори.

Друг проблем, появяващ се често в съвременните сгради, особено жилищните, и свързан с голямата влажност, е развитието на мухъл и плесени. То води до насищане на въздуха в помещението със спори и микротоксини, които в редица случаи са предпоставка за развитие на алергии, поява на главоболие, дразнене в гърлото, нервно напрежение и други неприятни за обитателите физиологични неразположения. Клетъчното стъкло е най-доброто решение за предпазване от появата на плесени, защото, освен че не поема влага, не е среда, в която микроорганизмите могат да живеят и да се размножават. Също така не може да бъде физически увредено от бактериална атака.

Пеностъклото е напълно негорим материал тъй като не съдържа оксидирани или органични компоненти. Тайната на производството на пеностъкло се състои в неговото изпичане при температура близка до 1000°С. Така при пожар пеностълото само се разтапя като обикновено стъкло без да отделя опасни газове и пари.

Водата не оказва никакво влияние върху пеностъклото, то не поглъща и не транспортира влага като това го прави допълнителна хидробариера.Пеностъклото се монтира лесно и прилепва идеално към всякакъв вид строителна смес, битум или лепило.

Клетъчното стъкло e универсален материал, който се прилага с успех при изолиране на покриви с различна конфигурация, стени - като вътрешна и външна изолация, и подове - битови и индустриални.
Както е известно, съвместната работа на бетона и армировъчната стомана в най-популярния строителен материал - стоманобетон, също се обуславя от близките им коефициенти на температурно разширение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновации в строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.